nieuws

Advocaat Robin van Beem: ‘Aansprakelijkheidsrecht is het echte leven’

Schade 1559

Advocaat Robin van Beem: ‘Aansprakelijkheidsrecht is het echte leven’

Robin van Beem van Polis Advocaten hield tijdens de am:dag een presentatie over ‘De wondere wereld van ons aansprakelijkheidsrecht.’ Na heel wat jaren als advocaat in de financiële dienstverlening, raakt hij nog altijd begeistert door zaken die draaien om aansprakelijkheid. “Aansprakelijkheidsrecht is het echte leven. Het gaat om echt leed, om echte belangen.”

Hij legde uit dat in aansprakelijkheidszaken altijd het uitgangspunt is dat ieder zijn eigen schade draagt. Wat is het uitgangspunt: Ieder draagt zijn eigen schade. Dat deze marsroute in de juridische praktijk tot opzienbarende uitspraken kan leiden lardeerde Van Beem met een aantal casussen.

Opspattend glas

Zoals van het meisje dat op een Amsterdam terras geraak werd door een stuk opspattend glas dat op de openbare weg was beland omdat de serveerster een glas bier had laten vallen. Een beroep op de aansprakelijkheid van de betrokken partijen hield geen stand. “De rechter sprak van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Je zult in dit soort zaken als slachtoffer duidelijk moeten maken dat er sprake is van normzetting.”

Anders ligt het als er sprake is van gevaarzetting. Bijvoorbeeld als het kelderluik in een horecagelegenheid ‘even’ open blijft staan omdat de drankleverancier voor een nieuwe lading terugloopt naar zijn auto. “Daarbij is de vraag of je zo’n situatie überhaupt mag creëren”, aldus Van Beem.

Fencesurfen

Alleen een simpele waarschuwing om aansprakelijkheid te ontlopen is volgens de advocaat onvoldoende. Dat illustreert hij met het beruchte waarschuwingsbord bij de luchthaven op Sint Maarten, dat waarschuwt voor de immense kracht van de jet stream van vliegtuigmotoren. Dat vervolgens vele waaghalzen toch gaan ‘fencesurfen’ door aan het bord te gaan hangen en dat hierbij al twee mensen ernstig gewond raakten ontslaat de autoriteiten echter niet van haar aansprakelijkheid zo oordeelde de rechter al even zo vaak.

Informed consent

Er moet in zijn algemeenheid sprake zijn van informed consent. Verzekerden moeten in staat zijn om te beslissen over het risico dat ze lopen. Van Beem: “Het gaat om risicoaanvaarding. Bij sport en spel ligt de drempel voor aansprakelijkheid van derden daarom hoger. En dat geldt ook voor alles wat te maken heeft met paarden. Als daar al aansprakelijkheid wordt aangenomen geldt er standaard een eigen risico van 50%”

Assurance oblige

Zelfs als er geen aansprakelijke partij valt aan te wijzen, dan nog kan het voorkomen dat de aansprakelijkheidsverzekeraar toch moet uitkeren. Dit onder het motto assurance oblige, in lijn met het aloude gezegde ‘adel verplicht’. Zoals bij de automobilist die op de snelweg uitweek voor een plots overstekende ree en daarmee een ernstig ongeval veroorzaakte. Van Beem: “Dat er in het verkeer meer aansprakelijkheid kan worden verondersteld blijkt ook uit het gegeven dat mensen verplicht hun auto moeten verzekeren. In dit geval oordeelde de rechter dat de automobilist menselijk gezien geen fout maakte toen hij de ree probeerde ontwijken, maar dat hem rechtens wel een verwijt viel te maken.”

Gebrekkige opstallen

Ook via een wonderlijke chicane kan soms van dit principe gebruik gemaakt worden. Zoals bij de vrouw die met hangmat en al op grond viel nadat de paal op het terras waaraan het ligmeubel was bevestigd omviel. De vrouw liep daarbij een dwarslaesie op. Uiteindelijk werd er risicoaansprakelijkheid vastgesteld op basis van ‘gebrekkige opstallen’. Aangezien de vrouw was gehuwd kon ze, na aanvankelijke tegenzin, haar man langs die weg voor de helft van haar schade aansprakelijk stellen.

Lees ook een greep uit de andere sessies op de am:dag.

Reageer op dit artikel