nieuws

Geen ‘onlogische premieverschillen’ tussen verzekerden

Branche 839

De uitdijende mogelijkheden voor risicoselectie ten spijt zijn Nederlanders nog altijd goed verzekerbaar. Dat blijkt uit de nulmeting van de Solidariteitsmonitor die het Verbond van Verzekeraars vandaag heeft gepubliceerd. Bij het afsluiten van verzekeringen doen zich volgens het Verbond , kijkend naar de te betalen premie, op dit moment “geen onlogische verschillen” voor.

Geen ‘onlogische premieverschillen’ tussen verzekerden

Met de monitor geeft het Verbond invulling aan de belofte die het vorig jaar deed in het greenpaper ‘Grip op data’. In dat paper beschrijft het Verbond kansen en zorgen omtrent big data-analyses. Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen volgens het Verbond de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in beeld worden gebracht. “Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies”, aldus de brancheorganisatie.

Duurdere auto

Het Verbond beoogt met de Solidariteitsmonitor deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen maar stelt tegelijkertijd dat verzekeraars als jaren data gebruiken om risico’s van verzekerden in te schatten. “Het is ook logisch dat die gegevens samenhangen met de hoogte van de premie: iemand die veel in een duurdere auto rijdt of iemand die in een groot huis woont, zal in de regel meer premie betalen dan iemand die weinig in een goedkope auto rijdt of iemand die in een klein huis woont.”

Hoge en lage risico’s

De monitor is samen met Moneyview ontwikkeld. In totaal berekende dat bedrijf voor 90.000 verschillende ‘maatmensen’ bijna 5 miljoen premies berekend voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen (WA-verzekeringen voor motorvoertuigen, particuliere opstal- en inboedelverzekeringen, de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP) en overlijdensrisicoverzekeringen. Vanaf nu wordt jaar op jaar gekeken of de gevraagde premies voor hoge en lage risico’s uit elkaar gaan lopen of dat dat de verschillen juist kleiner worden of gelijk blijven. Daarbij richt de monitor zich op fictieve klanten die volgens Moneyview het meeste risico lopen om een hogere premie te moeten betalen dan gemiddeld.

Alle maatmensen verzekerbaar

Het Verbond benadrukt dat de eerste Solidariteitsmonitor is een nulmeting is, zodat nog geen conclusies kunnen worden getrokken over de ontwikkelingen qua verzekerbaarheid. Het onderzoek meet premiedifferentiatie en niet de oorzaak daarvan. De nulmeting maakt volgens de brancheorganisatie wel inzichtelijk dat momenteel bij de geselecteerde schade- en levensverzekeringen alle maatmensen verzekerbaar zijn.

Altijd wat te kiezen

Sommige maatmensen hebben wel keuze uit een breder aanbod dan andere maar alle maatmensen hebben iets te kiezen. De bijzonderheden die de monitor verder laat zien zijn goed verklaarbaar en ook niet nieuw. Zo betalen consumenten die op hogere leeftijd nog een overlijdensrisicoverzekering afsluiten een hogere premie, evenals rokers voor hun overlijdensrisicoverzekeringen. Een jonge bestuurder zonder rijervaring betaalt ook een flink hogere premie, al verschillen verzekeraars onderling sterk op dit punt.

Mitigatie van risico’s

Er zijn volgens het Verbond juist ook ‘marktkrachten’ die de verzekerbaarheid borgen. “Verzekeraars verliezen niet graag groepen klanten doordat zij onverzekerbaar dreigen te worden. Bovendien dekken veel polissen een cluster aan risico’s af. Een individuele klant kan bijvoorbeeld wonen in een postcodegebied dat volgens data-analyse een hoger risico vormt, maar kan tegelijkertijd een auto of woningtype hebben die volgens analyses een lager risico zijn.”

Reageer op dit artikel