nieuws

Uitvaartverzekeraar Ardanta opnieuw verwikkeld in voorwaardenconflict

Schade 2011

Op een uitvaartverzekering in natura uit 1966 staan wellicht diensten vermeld die enkele decennia later niet meer op een wensenlijst staan. Op de uitvaart van een vrouw die in 2016 overleed, werd er zo van een aantal verzekerde diensten geen gebruik gemaakt. Uitvaartverzekeraar Ardanta crediteerde de bijbehorende bedragen op de factuur, maar volgens de echtgenoot van de overledene voor een veel te laag bedrag. De Geschillencommissie deelde de mening van de consument niet.

Uitvaartverzekeraar Ardanta opnieuw verwikkeld in voorwaardenconflict

De uitvaartverzekering was halverwege de jaren zestig afgesloten bij de Nederlandse Begrafenis Verzekering, de rechtsvoorganger van Ardanta. Op het polisblad worden onder meer de volgende diensten vermeld: “Onder een Rooms Katholieke Uitvaart verzorgd door de Nederlandse Begrafenis Verzekering wordt verstaan: Een gezongen Heilige Mis van Requiem zoals in de woonplaats van verzekerden gebruikelijk is, lijkkist volgens bestaand model, lijkauto, […], twee volgauto’s, 6 dragers, 50 rouwbrieven met porti, 100 bidprentjes, […].”

Factuur

Na de uitvaart stuurt de uitvaartverzorger een factuur waarop enkele zaken gecrediteerd zijn. Onder andere de Heilige Mis is niet gezongen (€ 369), volgauto’s zijn niet ingezet (€ 210) en er waren geen dragers (€ 152).  Er blijft een factuur openstaan van € 1.284. De consument is het daar niet mee eens. Zijn belangrijkste grief is het meten met twee maten wat betreft de tarieven van niet-afgenomen diensten. Op de website uitvaart.nl zag hij dat twee volgauto’s gemiddeld € 500 kosten en dat je voor zes dragers € 900 moet rekenen.

Op de nota zijn de gunstige tarieven die afgesproken zijn tussen verzekeraar en uitvaartverzorgers gecrediteerd op de commerciële tarieven die hijzelf moet betalen. Bovendien vindt de consument dat hij heeft moeten betalen voor zaken die eigenlijk verzekerd moesten zijn. Er staat volgens hem nergens dat er slechts één rouwbezoek mag worden afgelegd, hij moest betalen voor vier bezoeken (€ 200). Bovendien kreeg hij onverwacht een toeslag van € 100 voor in kleur gedrukte bidprentjes.

Goed gebruik

De Geschillencommissie koos wat betreft de creditering niet de kant van de consument. In de voorwaarden van de naturaverzekering is niets afgesproken over het terugbetalen van niet-afgenomen diensten. “Het is echter in de uitvaartbranche een goed gebruik om de nabestaanden de mogelijkheid te bieden de niet-afgenomen uit te ruilen tegen afgenomen diensten die niet onder de dekking van de verzekering vallen. Anders dan door Consument is aangevoerd kan de Verzekeraar daarbij de tarieven rekenen die hij anders kwijt was geweest indien de diensten wel waren afgenomen. Dat een uitvaartverzorger jegens een consument andere tarieven rekent dan wanneer deze diensten via een verzekeraar worden afgenomen, is een omstandigheid die buiten de rechtsverhouding tussen Consument en Verzekeraar valt”, schrijft de commissie.

Extra kosten

Ardanta was wel gehouden om nauwkeurig aan te geven waarom extra in rekening gebrachte kosten niet onder de verzekering vallen. Omdat de uitvaartverzekeraar niet heeft gemotiveerd waarom bidprentjes in kleur niet verzekerd zijn en de klant dat wel het tegendeel beargumenteerd heeft, is het Kifid van mening dat die kosten wel vergoed moeten worden. In totaal een bedrag van € 307. De uitspraak is bindend.

Begrafenis of crematie

In oktober was er kritiek op Ardanta nadat de verzekeraar in een Kifid-zaak ter discussie stelde of een uitvaart volgens de polisvoorwaarden een begrafenis is of ook een crematie mag zijn. Ardanta-directeur Guido Horst concludeerde in een reactie aan am: dat de verzekeraar in een procedure diverse momenten heeft om een besluit te herzien. “In dit specifieke geval hebben wij die kansen niet goed benut. Daar trekken we lering uit”, aldus Horst.

Reageer op dit artikel