nieuws

Volgt Hoekstra de lijn van voorganger De Jager inzake actieve transparantie?

Schade 3964

Wat doet minister van Financiën Wopke Hoekstra met de aanbeveling van de Autoriteit Financiële Markten om actieve provisietransparantie op schade in te voeren? Die vraag hangt sinds vrijdag boven de markt. Als Hoekstra te rade gaat bij zijn voorganger Jan-Kees de Jager dan ziet hij ervan af. De oud-minister liet de Tweede Kamer zes jaar geleden weten zo’n maatregel disproportioneel te vinden.

Volgt Hoekstra de lijn van voorganger De Jager inzake actieve transparantie?

Het pleidooi van de AFM van afgelopen vrijdag voor actieve provisietransparantie kwam de toezichthouder zowel online als dinsdag tijdens de am:dag op kritiek te staan. Adviseurs vrezen dat de maatregel klanten en inkomsten gaat kosten. Vandaag werd bekend dat verzekeraars de AFM steunen. Mocht minister van Financiën Wopke Hoekstra dezelfde lijn als zijn voorganger Jan-Kees de Jager volgen, dan konden critici in hem wel eens een onvermoede medestander hebben.

Disproportioneel

In april 2011 schreef toenmalig minister van Financiën Jan-Kees de Jager namelijk aan de Tweede Kamer dat hij verdergaande transparantie-eisen “disproportioneel zwaar” vond. De Jager verbood toen bonusprovisies om te voorkomen dat perverse prikkels bij advisering en bemiddeling in schadeverzekeringen een vlucht zouden nemen. Alleen afsluit- en doorlopende provisies stond de minister nog toe. Adviseurs kregen bovendien de verplichting om op verzoek van de klant transparant te zijn over de provisie die hij ontvangt.

“Ik kies hiervoor omdat ik ook bij schadeverzekeringen van mening ben dat de klant er recht op heeft te weten hoeveel de provisie bedraagt die de aanbieder betaalt”, lichtte De Jager toe. “Met deze maatregelen wordt het gevreesde waterbedeffect naar verwachting tegengegaan. Ik kies bewust niet voor verdergaande transparantie-eisen omdat ik een dergelijke maatregel disproportioneel zwaar vind voor de markt van schadeverzekeringen waar premies en productvoorwaarden goed vergelijkbaar zijn, waar sprake is van een concurrerende markt en geen excessen bekend zijn.”

De Jager vond actieve schadetransparantie dus disproportioneel. Wat Hoekstra ervan vindt en wat hij doet met de adviezen van AFM en Verbond, zal blijken als hij binnenkort zijn reactie naar de Twee Kamer stuurt.

Reageer op dit artikel