nieuws

‘AFM wil adviesmarkt om zeep helpen’

Schade 4505

‘AFM wil adviesmarkt om zeep helpen’

Het pleidooi van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor actieve provisietransparantie op schadeverzekeringen valt bij adviseurs niet in goede aarde. Brancheorganisatie Adfiz noemt het “onverstandig en ondoordacht”. Adviseur Schoo van kantoor Platter en Schoo uit Rheden gaat in zijn reactie op de internetconsultatie voor de richtlijn verzekeringsdistributie nog een stap verder. Volgens hem wil de AFM de adviesmarkt om zeep helpen.

Was er vanochtend precies één reactie op de internetconsultatie over de richtlijn verzekeringsdistributie (van de AFM), inmiddels mengen meer partijen zich in het debat. Vandaag is de laatste dag dat belanghebbenden op de consultatie kunnen reageren. “Het is toch bijzonder dat vandaag op de sluitingsdag bekend wordt wat de AFM allemaal vindt”, reageert adviseur Schoo van het Rhedense advieskantoor Platter en Schoo. De toezichthouder wil dat financieel dienstverleners de klant actief vertellen wat de hoogte is van de provisie die ze ontvangen.

Advies mijden

“Actieve transparantie van provisie zal er toe leiden dat nog meer mensen advies of begeleiding gaan mijden”, zegt Schoo. “We hebben toch al genoeg geleerd van de transparantie in beloning. Er wordt nagenoeg geen leven- of inkomensadvies meer gegeven. De maatschappelijke problemen die hierdoor ontstaan worden naar de toekomst geschoven. Verantwoordelijkheid wordt vooruitgeschoven. Alleen maar omdat verzekeraars meer van de koek willen binnenhalen.”

Touwtjes

Volgens de adviseur heeft de consument juist nu behoefte aan een solidair stelsel met provisie ingebakken in de premie. Zo blijft advies volgens hem betaalbaar. Hij wijst er bovendien op dat er geen Europese verplichting ligt om actief transparant te zijn bij schadeverzekeringen. “Rara, de AFM wil een stapje verder gaan om de adviesmarkt om zeep te helpen. Het mag duidelijk zijn wie hier aan de touwtjes trekt. Er is maar 1 partij die belang heeft bij een domme eindklant”, aldus Schoo.

Onverstandig en ondoordacht

Brancheorganisatie Adfiz schrijft in haar reactie op de consultatie dat de wetgever geen risico moet nemen “deze grote, goed functionerende adviesmarkt te verstoren”. Adfiz keert zich in een toelichting tegen het pleidooi van de AFM. “De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen.”

Geen verzwaring Europese eisen

Adfiz is tegen Nederlandse verzwaring van de Europese eisen. Ze steunt de tekst van het geconsulteerde conceptbesluit. “Deze volgt de Europese eisen en regelt dat financieel dienstverleners transparant zijn over de wijze van beloning, en wanneer de consument erom vraagt ook over de hoogte. Daarmee sluit het besluit aan op de transparantie-eisen in de Europese richtlijn en de praktijk van de Nederlandse schademarkt. Bovendien, en dat is het belangrijkste, het biedt een veel betere garantie dat consumenten in hun afwegingen zowel de kosten als de toegevoegde waarde van advies meenemen”, schrijft de brancheorganisatie.

Onafhankelijk advies

Ook de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben vrijdagmiddag hun reactie op de consultatie geüpload. Zij gaan daarin niet in op de provisietransparantie die AFM aankaart. De OvFD pleit wel voor opname van de lidstaatoptie in het Bgfo. Die optie zorgt voor “meer transparantie en eenduidigheid in de informatieverstrekking”. Lidstaten mogen voorschrijven dat een adviseur zich pas onafhankelijk mag noemen als hij een toereikend aantal verschillende op de markt verkrijgbare verzekeringen beoordeelt. “Op dit moment kan iedere adviseur zich onafhankelijk noemen. Voorbeelden genoeg van adviseurs die zich op de website als onafhankelijk profileren, maar in het dienstverleningsdocument (dvd) vervolgens aangeven slechts een beperkt aantal producten te vergelijken.”

Uitstel

De VFN richt zich in haar reactie op de implementatietermijn. De IDD moet geïmplementeerd zijn op 23 februari 2018. Dat is volgens de vereniging niet realistisch. “Marktpartijen kunnen pas overgaan tot implementatie als alle regelgeving in definitieve vorm is vastgesteld. Vanaf dat moment dient ook nog een toereikende implementatie periode te resteren om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de Richtlijn”, aldus de VFN.

Reageer op dit artikel