nieuws

Onvoorwaardelijke steun verzekeraars voor pleidooi AFM over actieve transparantie

Schade 3432

Onvoorwaardelijke steun verzekeraars voor pleidooi AFM over actieve transparantie

“Anno 2017 is het niet houdbaar dat verzekeraars niet transparant zijn over de provisies die zij betalen aan adviseurs.” Dat schrijft het Verbond van Verzekeraars in de reactie op de internetconsultatie van de richtlijn verzekeringsdistributie. Het Verbond kiest daarmee dezelfde lijn als de AFM: voor actieve provisietransparantie op schade.

Een totaal provisieverbod op schadeverzekeringen ligt volgens het Verbond niet bij de verzekeraars op tafel. Wel onderschrijven ze het belang van actieve schadetransparantie, waar de AFM vrijdag voor pleitte. “Het Verbond is het dus met de AFM eens en vindt dat de klant bij schadeverzekeringen actief moet worden geïnformeerd over de hoogte van de provisie in euro’s. Dat zou voor zowel particuliere als zakelijke klanten moeten gelden. Anno 2017 is het niet houdbaar dat verzekeraars niet transparant zijn over de provisies die zij betalen aan adviseurs.”

Goed uit te leggen

Volgens het Verbond zijn provisies grotendeels goed uit te leggen aan klanten “omdat daar herkenbare dienstverlening tegenover staat”. “Het Verbond heeft dit al in 2013 uitgedragen. Bij de nadere uitwerking van actieve transparantie dient er aandacht te zijn voor implementatie-aspecten zoals de reikwijdte, de termijn (fasering van de invoering) en het gelijk speelveld. Het Verbond denkt met alle stakeholders graag mee over de vormgeving van actieve transparantie”, aldus de consultatiereactie.

Aansluiting bij Nederlandse wetgeving

In de reactie aan het ministerie vraagt het Verbond ook rekening te houden met mogelijk uitstel van de richtlijn verzekeringsdistributie. Die zou op 23 februari 2018 in werking moeten treden, maar het Europees parlement heeft al gevraagd dit een halfjaar te vertragen. Daarnaast adviseren de verzekeraars om bij de implementatie zo veel mogelijk aan te sluiten bij al bestaande Nederlandse wetgeving. Het gaat daarbij om thema’s als de verzekeringskaart, het productontwikkelingsproces en vakbekwaamheid. “In onze visie kan dit zonder afbreuk te doen aan doelstellingen van de IDD. Op deze belangrijke normen heeft Nederland ten opzichte van andere Europese landen een samenhangend geheel aan wet- en regelgeving waarmee reeds wordt voldaan aan de doelstellingen (marktwerking, consumentenbescherming, etc.) die de Europese wetgever wil bewerkstelligen”, schrijft het Verbond.

Reageer op dit artikel