nieuws

Beroepsverbod voor ex-bestuurder De Vestelier

Branche 1536

Beroepsverbod voor ex-bestuurder De Vestelier
Het voormalige pand van De Vestelier in Helmond. Foto: Google Streetview

Na herhaaldelijke opgelegde maatregelen heeft de AFM de advies- en bemiddelingsvergunning ingetrokken van financieel adviseur Govert van der Leij uit Helmond. Zonder deze vergunning mag Van der Leij geen financiële diensten meer verlenen. Het is het voorlopige sluitstuk van een jarenlang steekspel tussen Van der Leij en diens bedrijf De Vestelier Financiële Diensten. 

Directe aanleiding  voor het intrekken van de vergunning per 2o december 2017 is de hertoetsing van de betrouwbaarheid van Van der Leij door de AFM. De toezichthouder is tot het oordeel gekomen dat die niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning.

Beoordeling  betrouwbaarheid

Ook heeft hij niet voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM, en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de toezichthouder.

Geen bezwaar

Tegen het intrekkingsbesluit heeft De Vestelier geen bezwaar gemaakt en het besluit kan ook niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Einde aan schimmenspel

Het bedrijf van Van der Leij werd op 6 februari 2018 failliet verklaard. Nu ook nog zijn vergunning is ingetrokken komt er een einde aan een jarenlang schimmenspel met de AFM en DNB. Eind 2016 kreeg hij door de AFM een last onder dwangsom opgelegd omdat hij onvoldoende aan informatieverzoeken voldeed om te bepalen of zijn bedrijven De Vestelier en Personal Service 4 U een beheerste en integere bedrijfsvoering hadden. De AFM legde Van der Leij al eerder dezelfde maatregel op in 2010.

Dwangsom DNB

Vorig najaar legde De Nederlandsche Bank hem een dwangsom op omdat hij onvoldoende informatie verschafte op grond waarvan DNB kon beoordelen of hij zonder de daarvoor vereiste vergunning gelden van derden aantrok.

Lenen van hypotheekklanten

Kort na het faillissement van Van der Leij schrijft het Eindhovens Dagblad dat het net zich om de bestuurder heeft gesloten. Volgens het ED draait het allemaal om geld dat Van der Leij zou lenen van klanten aan wie hij hypotheken verstrekte en kwam de Helmonder niet over de brug met de jaarcijfers van zijn bedrijven, dossiers van bepaalde klanten en een overzicht van klanten van wie hij in de afgelopen zeven jaar geld heeft geleend.

Meer dan € 1 miljoen

Het zou in totaal om een bedrag van meer dan 1 miljoen euro  gaan. Volgens de voormalig adviseur staat het geleende geld los van zijn werk als financieel adviseur en hebben vrienden en kennissen hem met het geleende geld uit de brand geholpen.

Zonnepanelen

Van der Leij  hield zich behalve met financiële diensten ook bezig met  zonnepanelen zo schrijft de krant. “Het bedrijf waarmee hij dat deed, Sunny Crew, stond officieel op naam van zijn stiefzoon. Maar in werkelijkheid zwaaide Van der Leij er de scepter.” Deze activiteit en een ander bedrijf, Benefitz, gingen in september 2017 failliet.

 

Reageer op dit artikel