nieuws

Eigenaar De Vestelier heeft nu ook dwangsom DNB aan de broek

Branche 2167

Eigenaar De Vestelier heeft nu ook dwangsom DNB aan de broek

DNB heeft financieel adviseur Govert van der Leij, de eigenaar van De Vestelier, een last onder dwangsom opgelegd. Van der Leij voldoet onvoldoende aan informatieverzoeken van DNB. De toezichthouder heeft informatie nodig om vast te kunnen stellen of Van der Leij de wet overtreedt of heeft overtreden. Omdat de adviseur de gevraagde documenten nog niet heeft overlegd, moet Van der Leij € 50.000 betalen (€ 10.000 per week sinds 16 augustus, met een maximum van 5 weken).

De Nederlandsche Bank heeft informatie van Van der Leij nodig om vast te kunnen stellen of hij handelt in strijd met artikel 3:5 eerste lid van de Wft. Dit wetsartikel verbiedt het om in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben zonder dat DNB daartoe een vergunning heeft verleend.

Ook AFM-straf

Van der Leij heeft bezwaar aangetekend tegen de straf van DNB. Die is daarmee onherroepelijk geworden. Eind 2016 werd De Vestelier al op de vingers getikt door de AFM. Hij voldeed ook toen niet aan informatieverzoeken. In 2010 kreeg het bedrijf eveneens een dwangsom opgelegd.

Van der Leij handelt behalve namens De Vestelier financiële diensten onder de namen DNFW en Green Crew. Daarnaast is hij enig bestuurder van Personal Service 4U B.V, een besloten vennootschap die eigendom is van de G.P. van der Leij Holding B.V., waarvan Van der Leij ook al enig bestuurder en eigenaar is.

Reageer op dit artikel