Anne-Marie Beerda (NN): 'De WIA-beoordeling vereenvoudigen is geen structurele oplossing'

Anne-Marie Beerda (NN): 'De WIA-beoordeling vereenvoudigen is geen structurele oplossing'
Anne-Marie Beerda: "’We verwachten dat de wachtrijen minder lang zullen worden. Ook kan de maatregel voor 60-plussers in kwestie voordelig uitpakken."

Steeds meer werknemers vragen een WIA-uitkering aan, blijkt uit het trendrapport van mei 2022 van Nationale-Nederlanden. Anne-Marie Beerda, beleidsadviseur sociale zekerheid bij Nationale-Nederlanden geeft haar kijk op de huidige ontwikkelingen rondom de WIA.

Nationale-Nederlanden volgt de ontwikkelingen rond langdurig ziekteverzuim en de gevolgen van corona bij alle inkomensverzekeringen. Er wordt ook gekeken naar de werknemers die een uitkering uit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanvragen. Uit het trendrapport van mei 2022 blijkt dat steeds meer werknemers een WIA-uitkering aanvragen. En dat UWV de grote hoeveelheid sociaal medische beoordelingen niet tijdig kan behandelen. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn maatregelen genomen door de overheid.

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

Eén van de maatregelen is de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Een goed idee om de werkdruk bij de verzekeringsarts van UWV te verminderen. Maar is het ook een oplossing om de WIA-instroom te beperken? Anne-Marie Beerda, beleidsadviseur sociale zekerheid bij Nationale-Nederlanden, vindt van niet. “Dit is geen structurele oplossing voor het probleem’’.

Wat verandert er voor de 60-plusser?

Alle 60-plussers die 104 weken ziek zijn worden standaard 80 tot 100% arbeidsongeschikt. Zij krijgen daarmee recht op 70% van het laatst verdiende inkomen. Dat oude inkomen is gemaximeerd tot het maximum dagloon. UWV doet geen WIA-keuring meer voor deze groep werknemers. Behalve nog voor de 60-plusser waarvan de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer geen mogelijkheden meer heeft om te werken. Dan volgt wel een sociaal-medische beoordeling om vast te stellen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is. Als dat zo is, krijgt de werknemer IVA-uitkering. Deze IVA-uitkering is 75% van het oude loon, in plaats van 70%. Ook als een werknemer zelf wél beoordeeld wil worden door een verzekeringsarts, dan kan dat.

Wat zijn de gevolgen van deze vereenvoudigde WIA-beoordeling?

Anne-Marie Beerda: "We verwachten dat de wachtrijen minder lang zullen worden. Ook kan de maatregel voor 60-plussers in kwestie voordelig uitpakken. Ze krijgen dezelfde uitkering als voorheen, of hoger, maar niet lager."

Voor werkgevers kan de maatregel ook gunstig uitpakken. Normaal gesproken worden de uitkeringslasten voor een werknemer die instroomt in de WGA toegerekend aan de werkgever. Als je veel werknemers hebt in de WGA, is je premie hoger. Omdat de hoogte van de uitkering aan de 60-plus werknemer dus regelmatig hoger uitvalt is besloten de uitkeringen niet aan de werkgever toe te rekenen. Deze uitkeringen worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) waarvoor werkgevers ook premies inleggen. Mogelijk wordt dit fonds hiervoor tijdelijk aangevuld met een rijksbijdrage om te voorkomen dat werkgevers alsnog de rekening betalen.

Dit betekent dat ook verzekeraars voor deze groep werknemers niet uit hoeven te keren op de WGA Eigenrisicodragen verzekering. Daar staat tegenover dat de uitkeringen op de WIA Excedent verzekering juist hoger worden, omdat deze werknemers allemaal 80-100% arbeidsongeschikt zijn.

Maatregel leidt ook tot meer WIA-instroom

De verwachting is dat er door deze maatregel meer werknemers 80-100% arbeidsongeschikt worden. Ook mensen die nog wél kunnen werken. Daarmee neemt de instroom in de WIA toe en zijn er minder mensen inzetbaar. En juist nu is alle beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt zo nodig. Bovendien is het voor veel werknemers fijn om nog mee te kunnen doen en daarin ondersteunen we graag met onze oplossingen.

"Vanuit Nationale-Nederlanden verwachten we niet dat dit een structurele oplossing is voor het probleem. De maatregel loopt tot eind december 2023. Op dat moment zal het tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV niet opgelost zijn. Er bestaat een kans dat de maatregel langer wordt doorgetrokken. Terwijl er ook aandacht nodig is voor een structurele oplossing voor de hoge werkvoorraden van UWV."

Nieuwste trendrapport

Alles wat adviseurs moeten weten over trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is te vinden in het nieuwste trendrapport (november 2022). Ook worden er inzichten gedeeld uit recent onderzoek onder werkgevers en werknemers. Wat opviel? Maar liefst 70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers en bijna acht op de tien werknemers met geldzorgen bespreekt deze niet.Bekijk hier het nieuwste trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid.

Dit artikel is gesponsord door NN Group.

NN Group

Lees hier meer van deze partner: Partnerdossier NN Group