Bedrijfsmatige aansprakelijkheid: waar moet je op letten?

Bedrijfsmatige aansprakelijkheid: waar moet je op letten?
Bedrijfsmatige aansprakelijkheid uitsluiten: de checklist.

Het is voor bedrijven belangrijk om goed na te denken over de risico's die er zijn aangaande de bedrijfsmatige aansprakelijkheid. Waar moet je op letten?

Bedrijfsmatige aansprakelijkheid; het is onder meer belangrijk om duidelijke algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden op te stellen. Daarmee is de aansprakelijkheid te beperken. Het is echter eveneens belangrijk om het risico op bedrijfsaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid verder uit te sluiten via een dekking van een verzekering.

Bekijk meer informatie over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en ontdek hier verder alles wat belangrijk is over het uitsluiten van bedrijfsmatige aansprakelijkheid.

Exoneratiebeding in algemene voorwaarden

Wil je als bedrijf de aansprakelijkheid beperken dan dien je daartoe een beding op te nemen in de algemene voorwaarden. Het betreft hier het zogenoemde exoneratiebeding waarmee de bedrijfsmatige aansprakelijkheid te beperken is of volledig uit te sluiten. Denk er wel om dat de afnemer met de algemene voorwaarden akkoord dient te gaan om het beding effectief te laten zijn. Als je een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden hebt opgenomen dan is daarmee te voorkomen dat je schadeclaims dient te honoreren.

Voorwaarden bij uitsluiting aansprakelijkheid

Er gelden voor het exoneratiebeding regels, want het mag niet zo zijn dat de bepaling in strijd is met de wet. Dat maakt het beding nietig. Verder is het zo dat het bij een overeenkomst met consumenten niet mogelijk is om de aansprakelijkheid volledig uit te sluiten. Een consument wordt wat dat betreft als de zwakkere partij gezien die bescherming nodig heeft. Heb je de aansprakelijkheid wel uitgesloten dan staan consumenten in hun recht om zich op de vernietigbaarheid van het beding te beroepen. Bij een overeenkomst tussen handelspartijen, zoals bij een leverancier aan een groothandel, geldt dat deze partijen gelijkwaardig aan elkaar zijn. Daarom is het wel mogelijk om de aansprakelijkheid via de algemene voorwaarden te beperken.

Risico bedrijfsmatige aansprakelijkheid volledig uitsluiten

Het is als bedrijf aan te raden om niet alleen van een exoneratiebeding gebruik te maken, maar ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hiermee dek je de financiële risico’s af op het moment dat je als bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade. Een consument die een product afneemt en zich geconfronteerd ziet met schade aan en door het product kan je bedrijf aansprakelijk stellen en een claim indienen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorziet dan in een dekking, zodat je bedrijf niet zelf voor de kosten op hoeft te draaien. Er zijn allerlei soorten schade te bedenken, waarbij de consument het recht kan doen gelden door je bedrijf aansprakelijk te stellen.

Voorwaarden afstemmen met de verzekeraar

Ben je van plan om een exoneratiebeding op te nemen in de algemene voorwaarden? Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het belangrijk om de bepalingen met je verzekeraar af te stemmen. Bij een omgekeerde situatie waarin er sprake is van het accepteren van inkoopvoorwaarden is het belangrijk om goed naar de bepalingen te bekijken en eventueel overleg te plegen met een juridisch adviseur. Het komt regelmatig voor dat bij de acceptatie van inkoopvoorwaarden bedrijven zelf meer aansprakelijkheid accepteren dan in de praktijk nodig is.

Dit artikel is gesponsord door NN.

NN Group

Lees hier meer van deze partner: Partnerdossier NN Group