nieuws

Kifid: ‘Acht minipaarden zijn geen hobby meer’

Schade 4154

Achmea Rechtsbijstand wilde een vrouw met acht minipaarden niet meer bijstaan. Ondanks dat ze niet bij de KvK staat ingeschreven, lijken haar bezigheden volgens Achmea dusdanig op een bedrijf dat een particuliere rechtsbijstandsverzekering niet meer afdoende is. Een uitsluiting die ook letterlijk in de polisvoorwaarden staat. De klacht bereikte het Kifid, dat Achmea in het gelijkstelde.

Kifid: ‘Acht minipaarden zijn geen hobby meer’

De vrouw diende bij de geschillencommissie aan te tonen dat haar activiteiten puur hobbymatig zijn. Een lijst volgde. Zo was ze nergens ingeschreven als ondernemer en had ze naar eigen zeggen ook geen tijd voor een bedrijf naast haar fulltimebaan als gemeenteambtenaar. De minipaarden (maximaal 86 centimeter hoog) verkocht ze alleen als er een hengst werd geboren en tegen niet-marktconforme prijzen.

Geen nut

De paardenhoudster stelde bovendien dat haar hobby alleen maar geld kost. Volgens haar kun je verder niets met de minipaarden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dressuurpaard.

Verkoop

Aan Achmea de taak om aan te tonen dat haar hobby de normale particuliere activiteiten overstijgen, waardoor de uitsluiting vanwege gelijkenis met een bedrijf gerechtvaardigd is. De rechtsbijstandsuitvoerder kon aantonen dat de vrouw met regelmaat minipaarden verkocht. Zeker vier in 2016 bijvoorbeeld. Niet alleen aan familie en vrienden, maar ook aan onbekenden.

Niet symbolisch

Hoewel de vrouw zelf beweerde maximaal 300 euro te vragen voor een minipaard of ze soms zelfs helemaal gratis weg te geven, werd dat betwist door Achmea. In 2018 werd er een paard verkocht voor 1.850 euro. De twee keer dat de verkoop geen inkomsten opleverden, waren nota bene de oorzaak van een geschil waarvoor ze eerder aanklopte bij haar rechtsbijstandsverzekeraar.

‘Veredelde shetlander’

Het feit dat de vrouw in drie jaar tijd drie schademeldingen deed omtrent de paarden, is volgens Achmea ook een belangrijke indicatie dat het particuliere risico wordt overschreden. “Niet relevant is of het een veredelde shetlander betreft of een Olympisch paard”, betoogde de verzekeraar. Dat Achmea de vorige zaken wel in behandeling nam, doet volgens hen niet ter zake. Ook voor die gevallen was eigenlijk geen dekking.

Meetlat KvK

De geschillencommissie volgde Achmea in het betoog. Kifid legde de activiteiten van de vrouw langs de meetlat van de KvK om te bepalen of er sprake is van een onderneming. Men levert goederen of diensten, er wordt meer dan een symbolische vergoeding gevraagd, men neemt deel aan het economisch verkeer en er vinden investeringen plaats.

“Deze punten leiden voor de Commissie tot de conclusie dat Consument activiteiten ontplooit waarmee zij lijkt op een bedrijf, omdat Consument haar minipaarden aanbiedt als dekhengst en voor verkoop”, schrijft het Kifid. De vordering van de vrouw werd afgewezen in een bindende uitspraak.

Reageer op dit artikel