nieuws

Bol verliest artikel 12-procedure tegen Generali, richt pijlen nu op ASR

Schade 7327

Oud-quizmaster Willem Bol heeft de artikel 12 procedure die hij had aangespannen tegen Generali Nederland en haar directeur schade Jan van Leer verloren. De beklagkamer van het Gerechtshof Amsterdam vindt dat Bol niet heeft aangetoond waarom de verzekeraar en/of Van Leer vervolgd zouden moeten worden wegen valsheid in geschrifte en smaad/laster. Bol volhardt echter in zijn standpunt dat zijn AOV-uitkering onrechtmatig is beëindigd en richt zijn pijlen nu op ASR, de nieuwe eigenaar van Generali Nederland.

Bol verliest artikel 12-procedure tegen Generali, richt pijlen nu op ASR

In het najaar van 2014 stuurt Jan van Leer, directeur schade van Generali Nederland, Bol een brief om hem te laten weten dat de uitkering van dienst AOV per direct wordt gestaakt. De oud-bankier die eind jaren 80 een tv-persoonlijkheid werd dankzij het televisieprogramma Showmasters, steggelt op dat moment al anderhalf jaar met Generali over de schade-uitkering. Volgens de verzekeraar, die een privé-detective op hem afstuurt, fingeert Bol zijn herniaklachten. Dat moet onder meer blijken uit een opname met een geheime camera waarop is te zien dat de quizmaster zijn auto wast en een tasje boodschappen draagt.

Geen bewijs voor fraude

In eerste instantie maakt de rechtbank gehakt van de zienswijze van Generali. Bewijs voor fraude ontbreekt volgens de rechter die in het najaar oordeelt dat de verzekeraar de uitkering moet hervatten. Een half jaar later constateert Generali, aan de hand van gegevens die Bol zelf ter beschikking heeft gesteld, dat hij serieuze inkomsten heeft gehad na de melding van diens arbeidsongeschiktheid.

Uitkering gestaakt

In die brief waarmee Van Leer aan Bol aangeeft dat de uitkering wordt gestaakt verwijst de directeur schade van Generali naar het eerder vonnis van de rechtbank waarin de rechter stelt dat de uitkering dient te worden hervat totdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geëindigd of in rechte vaststaat dat [eiser sub 1] geen, althans voor een lager bedrag, recht heeft op deze arbeidsongeschiktheidsuitkering. In plaats van geëindigd gebruikt Van Leer echter beëindigd. Volgens Bol heeft Van Leer dit bewust gedaan. Hierdoor zou Generali een reden hebben gecreëerd om de uitkering te staken, terwijl volgens Bol op dat moment niet in rechte vaststond dat hij er geen (of minder) recht op had.

‘Eenvoudig te rectificeren’

Nadat de officier van justitie eind 2017 aangeeft dat hij geen aanleiding ziet om vanwege de vermeende valsheid in geschrifte een strafzaak te beginnen tegen Generali en/of van Leer, begint Bol een artikel 12 procedure om alsnog vervolging af te dwingen. De beklagkamer van het gerechtshof Amsterdam liet echter onlangs aan de oud-quizmaster weten dat ook zij niets ziet in vervolging. Het hof geeft aan dat Bol wat haar betreft niet heeft onderbouwd wat de gevolgen zijn van een “ (eenvoudig te rectificeren) verkeerde weergave van een woord uit een vonnis” en waarom er sprake zou zijn van valsheid geschrifte. Ook is volgens de beklagkamer niet onderbouwd waarom Generali de eer en goede naam van Bol zou hebben aangetast.

Nieuwe eigenaar ASR

In een aangetekende brief aan ASR-CEO Jos Baeten stelt Bol dat hij niet anders kan dan zich berusten in de beslissing van het Hof. Wel verzoekt hij ASR, die hij als nieuwe eigenaar van Generali ook als eigenaar van diens conflict met de verzekeraar ziet, om de “verkeerde weergave” in de brief van het najaar van 2014 alsnog te rectificeren. Daarmee wordt volgens Bol bekrachtigd dat Generali op dat moment de polis niet had mogen beëindigen en heeft hij met terugwerkende kracht alsnog recht op de uitkering die op dat moment werd gestaakt. Als ASR de brief van Generali niet alsnog aanpast en tot uitkering overgaat, dreigt Bol met beslaglegging.

ASR geeft in een reactie aan dat ze het schrijven van Bol hebben ontvangen. “We zullen op korte termijn aan de heer Bol persoonlijk, en niet via de media, reageren.”

Vestzak-broekzak

De stap die Bol zet door alsnog een uitkering van ASR te claimen lijkt een beetje vestzak-broekzak. Zelfs al zou vaststaan dat Generali eind 2014 de polis (en de uitkering) rechtens nog niet had mogen beëindigen, dan achterhaalt het verdere verloop van de bittere juridische strijd tussen Bol en Generali die zet. In de nieuwe rechtszaak die Bol in 2015 aanspant tegen Generali geeft de rechter de verzekeraar echter gelijk op basis van het argument van de inkomsten die doorliepen na de vaststelling van de hernia. Begin dit jaar verloor Bol ook de hoger beroepsprocedure in de civiele zaak.

Belangrijke verklaringen

Volgens Bol is de cassatieprocedure die hij heeft aangespannen, en waarbij hij wordt bijgestaan door advocatenkantoor Kneppelhout Korthals echter verre van kansloos. “Het Hof is voorbijgegaan aan belangrijke verklaringen en bewijsstukken die aantonen dat ik nooit inkomsten heb verzwegen ten opzichte van Generali.” Bol doelt daarmee onder meer op een mail van een schadebehandelaar van Generali waarin deze aan de tussenpersoon van Bol aangeeft dat diens inkomen niet wordt getoetst op oververzekering. Bol: “Het hof is ook voorbij is gegaan aan recente jurisprudentie waarin rechters hebben geoordeeld dat het geen schade maar een sommenverzekering betreft.”

Reageer op dit artikel