nieuws

Bol wil strafzaak tegen Generali en haar schadedirecteur afdwingen

Schade 5590

Voormalig quizmaster Willem Bol begint een zogeheten artikel 12-procedure om alsnog strafvervolging af te dwingen van Generali en haar schadedirecteur Jan van Leer. Volgens Bol hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte bij de beëindiging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het Openbaar Ministerie ziet echter geen strafbaar feit in de handelswijze van Generali en haar directeur.

Bol wil strafzaak tegen Generali en haar schadedirecteur afdwingen

Bol en Generali vechten al jaren een bittere strijd uit over een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2009 raakte Bol, die eind jaren 80 roem vergaarde door deelname aan de televisietalentenjacht Showmasters, arbeidsongeschikt door een hernia. Generali vermoedt in 2013, onder meer op basis van de inzet van een privédetective dat Bol zijn ziekte fingeert en besluit de uitkering te staken. In kort geding steekt de rechter daar eind 2013 een stokje voor. De rechtbank acht fraude door Bol niet bewezen.

Doorlopende contracten

Een jaar later doet Generali een nieuwe poging om de uitkering te stuiten. Bol zou bewust hebben verzuimd om de aanzienlijke inkomsten uit zijn bedrijf, die na het optreden van de arbeidsongeschiktheid nog doorliepen, door te geven aan de verzekeraar. Volgens Bol gaat het echter om inkomsten uit doorlopende contracten met omroepen en andere opdrachtgevers. Bovendien zou Generali bij de vaststelling van diens arbeidsongeschiktheid hebben gezegd dat er bij Bol geen inkomenstoets nodig was en hij ter bevordering van een terugkeer in het arbeidsproces op therapeutische basis werkzaamheden zou mogen verrichten.

Verrichte werkzaamheden

De rechtbank geeft Generali in augustus 2015 gelijk en stelt bovendien dat Bol de reeds uitgekeerde bedragen aan de verzekeraar moet terugbetalen. Volgens de rechtbank doet het er niet toe of het bij de inkomsten ging om een doorlopend contract of een nieuwe contract maar gaat het er om of er na het optreden van de arbeidsongeschiktheid nog werkzaamheden zijn verricht. Ook de door Bol aangeven vrijheid om op arbeidstherapeutische basis te werken ontsloeg hem volgens het oordeel van de rechter niet van de plicht om eventuele inkomsten te melden.

Getuigen en accountantsverklaring

Bol is in deze kwestie in hoger beroep gegaan en beroept zich daarbij opnieuw op de afspraken die zijn gemaakt met Generali over de inkomenstoets en waarvoor hij getuigen wil laten oproepen. Daarnaast heeft Bol onder meer een accountantsverklaring ingebracht die laat zien dat hij zijn bedrijf na de arbeidsongeschiktheid steeds verder heeft afgetuigd.

Verwijzing naar vonnis eind 2013

Volgens de gewezen Showmaster, die door al zijn gezondheidsproblemen en financiële malheur nu noodgedwongen met zijn gezin op een vakantiepark in Heino (Overijssel) woont, heeft Generali bij een schrijven van schadedirecteur Jan van Leer in november 2014 de arbeidsongeschiktheidsuitkering onrechtmatig beëindigd. In diens brief stelt Van Leer de uitkering te stoppen omdat Bol inkomsten zou hebben verzwegen. Hij rechtvaardigt die stap ook met een verwijzing naar het vonnis van de kantonrechter in 2013 door letterlijk te schrijven ‘…dat in het vonnis van 24 december 2013 door de rechter als ontbindende voorwaarde in het vonnis was opgenomen “totdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is beëindigd”.’

Geen exacte weergave

Dat is echter geen exacte weergave van wat de rechter toen schreef. Die stelde in haar vonnis dat “De betalingsverplichting van Generali blijft dan ook uitgangspunt, totdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geëindigd of in rechte vaststaat dat [eiser sub 1] geen, althans voor een lager bedrag, recht heeft op deze arbeidsongeschiktheidsuitkering.”

Strafbaar feit

Volgens Bol hebben Generali bewust gekozen voor het woord beëindigd in hun afwijzingsbrief. “Jan van Leer plaatst dit citaat tussen aanhalingstekens wat voor mij betekent dat Jan van Leer nauwkeurig naar het vonnis heeft gekeken en de indruk wekt de rechter letterlijk te citeren. Daarop sluit Jan van Leer kortweg af met ‘Die voorwaarde is nu vervuld’. Doordat Jan van Leer opschreef in die brief “beëindigd” en niet zoals de rechter oordeelde “geëindigd” heeft Jan van Leer zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.”

Wetboek van Strafrecht

Daar is het Openbaar Ministerie het niet mee eens. Na herhaalde pogingen zijn aangifte door de molen te krijgen antwoordt Officier van Justititie Mr. W. Nijkerk Bol eerder deze maand dat “het niet opvolgen van een vonnis van een rechter op zichzelf geen strafbaar feit oplevert dat wordt genoemd in het Wetboek van Strafrecht.” Bol maakt daarom nu gebruik van de mogelijkheid van een klaagschrift op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Daarbij zal de rechter opnieuw toetsen of er sprake is van een strafbaar en vervolgbaar feit.

Reactie Generali

In een reactie laat Generali weten in afwachting te zijn van het arrest van het Hof. “Eventuele andere ontwikkelingen zullen we moeten afwachten”, aldus de verzekeraar. Op 6 februari 2018 doet het gerechtshof Arnhem uitspraak in het civiele geschil tussen Generali en Bol.

Meer weten over de zaak Bol vs. Generali? Lees ook:

Definitief geen schikking tussen Bol en Generali

Fake news moest ook Willem Bol in claimconflict beschadigen

Bol vs. Generali (II): ‘Als ik van de trap val is het over’

Bol vs. Generali: ‘Wat als inkomsten eerder in beeld waren geweest?’

Willem Bol vol op het orgel tegen Generali, ASR en Vivat

Reageer op dit artikel