nieuws

Bol in cassatie na verloren beroepszaak tegen Generali

Schade 6670

Bol in cassatie na verloren beroepszaak tegen Generali

Willem Bol gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat vanmorgen in hoger beroep zijn grieven tegen Generali afwees. De verzekeraar hoeft de gestaakte arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de oud-quizmaster niet te hervatten. Het Hof houdt Bol aansprakelijk voor de schade die Generali opliep doordat het in eerste instantie wel uitkeerde, terwijl Bol anders dan de afspraken wel zou hebben doorgewerkt. 

De slepende kwestie begint in 2009  als Bol wordt getroffen door hernia. In eerste instantie wordt hij voor 80 tot 100% afgekeurd en krijgt hij een maandelijkse AO-uitkering à € 6.500 van Generali.

Onderzoek door Generali

De verzekeraar staakt de uitkering voor het eerst in 2013 als uit (medisch) onderzoek volgens Generali blijkt dat Bol niet zo arbeidsongeschikt is als hij zich voordoet. De verzekeraar staakt daarop de uitkering.  Bol eist eind 2013 in kort geding dat de uitkering wordt hervat en krijgt gelijk van de rechter, die stelt dat Generali de betaling moet hervatten tot de verzekering is geëindigd of vaststaat dat Bol geen recht heeft op uitkering.

Verzwegen inkomsten

Bijna een jaar later beëindigt Generali opnieuw de uitkering, nu omdat de ex-presentator moedwillig zou hebben verzwegen dat hij inkomsten had in de periode dat hij al arbeidsongeschikt was. Uit de cijfers komt naar voren dat Bol in de periode 2009-2013 nog ca. € 340.000 heeft verdiend met zijn productiebedrijf.

Doorlopende contracten

Volgens Bol is er geen sprake van verzwijging. Generali zou zelf hebben aangegeven bij hem geen inkomenstoets te zullen doen. Bovendien zou het bij de verdiensten zijn gegaan om inkomsten uit doorlopende contracten plus werk wat hij op therapeutische basis mocht doen van Generali. De rechtszaak die hij aanspant voor het het opnieuw stuiten van de uitkering verliest hij echter in de zomer van 2015 waarna hij beroep aantekent.

Omvang en aard werkzaamheden

Het Hof in Arnhem oordeelt vanmorgen in haar arrest echter in lijn met het eerdere vonnis van de rechtbank. Generali was volgens de raadsheren gerechtvaardigd om uitkering te staken omdat de verzekeraar van Bol had moeten vernemen dat hij in enige omvang en aard in staat was geweest om te werken. Van de verzekeraar kan volgens het Hof niet worden gevergd dat zij zelf naar omzet-  en winstgegevens van het Bol’s bedrijf had moeten vragen omdat Bol steeds zou hebben verklaard niet in staat te zijn tot werken.

‘Bizar vonnis’

Bol spreekt in een eerste reactie op het arrest van een “bizar vonnis”. “Het hof is aan al onze argumentatie voorbijgegaan. Genoeg reden om in cassatie te gaan.” Bol heeft ook nog procedures bij Kifid lopen tegen Vivat en ASR. Beide verzekeraars staakten ook hun uitkering aan bol toen Generali hem in 2013 aanmeldde bij het frauderegister.

 

 

Reageer op dit artikel