nieuws

Verbond zet vraagtekens bij maximering premiestijging

Schade 6848

Verbond zet vraagtekens bij maximering premiestijging

Het Verbond van Verzekeraars gaat juridisch onderzoeken of klachteninstituut Kifid terecht stelt dat premiestijgingen van meer dan 10% niet zomaar kunnen worden doorgevoerd. “We hebben er wel een aantal vraagtekens bij”, zegt woordvoerder Rudi Buis.

Kifid oordeelde in twee recente zaken dat een verzekeraar bij een premieverhoging van meer dan 10% de polis niet stilzwijgend mag verlengen, maar feitelijk moet opzeggen en een nieuw aanbod moet doen. Zo niet, dan moet de polis tegen dezelfde premie worden voortgezet. De uitspraak zorgt bij het Verbond voor opgetrokken wenkbrauwen. “Wij hebben hem ook vanmorgen pas op de mat gekregen”, zegt Buis. “Er zijn dus nog veel vragen. We zoeken uit wat de juridische gevolgen van deze uitspraken zijn. Maar laat duidelijk zijn dat geen enkele verzekeraar erop zit te wachten om bekend te staan als die maatschappij die de premie met dubbele cijfers laat stijgen. Iedereen kiest voor een beheerste premieontwikkeling.”
Externe factoren kunnen roet in het eten gooien, zegt Buis: “Denk aan de toename van het aantal extreme hagelbuien en ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Als gemeenten ook regres kunnen nemen op WA-verzekeraars, dan gaat de schadelast omhoog. Dat is in de Tweede Kamer besloten.”

Niet reageren
Het is daarnaast de vraag hoe groot het probleem eigenlijk is als een verzekerde met een fikse premiestijging geconfronteerd wordt, aldus Buis. “Een schadeverzekering is dagelijks opzegbaar. Dus ik vraag me dan af welk probleem Kifid hier probeert op te lossen.” Er kan juist een probleem bijkomen als verzekeraars verplicht worden een polis op te zeggen en een nieuw voorstel te doen: “Wat gebeurt er als de verzekerde niet tijdig reageert? Is hij dan onverzekerd?” Volgens Buis zijn bovendien de administratieve consequenties aanzienlijk als verzekeraars boven een premiestijgingsmaximum moeten gaan opzeggen.

Premiestijgingen van meer dan 10% zijn geen uitzondering in de particuliere markt: Independer berekende eerder dit jaar al dat de autopremies in het eerste halfjaar met gemiddeld 16% zijn gestegen. Daarmee gaven verzekeraars gehoor aan oproepen van toezichthouder DNB, die al jaren stelt dat het premieniveau veel te laag is in de zwaar verlieslatende autoverzekeringsmarkt. De uitspraak van Kifid zet de verzekeraars nu klem door een limiet te zetten op de premiestijging.

Reageer op dit artikel