nieuws

Ex moet automatisch deel pensioen krijgen

Pensioen 2275 PA

Ex moet automatisch deel pensioen krijgen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil dat ex-partners vanaf 2020 automatisch het deel van het pensioen uitgekeerd krijgen waar ze recht op hebben. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij dit gaat bespreken met de pensioensector. Exen zijn zo niet langer hun hele leven afhankelijk van elkaar als het om pensioen gaat.

Ook nu al hebben ex-partners na scheiding recht op de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De scheiding moet echter binnen twee jaar worden doorgegeven aan het pensioenfonds. Wordt dat later gedaan, dan moeten de gescheiden echtelieden zelf de uitbetaling regelen.

Directe splitsing

Koolmees wil dat dat verandert. Pensioenrechten moeten als het aan hem ligt direct na de scheiding worden gesplitst. Voor beide partners is dan duidelijk op welk pensioen ze later kunnen rekenen. De minister gaat er bij pensioenfondsen op aandringen dat automatische verdeling na scheiding vanaf 2020 de geldende praktijk is. Het gaat alleen om de pensioenaanspraken die tijdens het huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Medio volgend jaar wil de bewindsman zijn plannen in een wetsvoorstel hebben gegoten.

Regie over financiële planning

“Het wijzigen van het uitgangspunt van de wet is een effectief middel om mensen in kwetsbare situaties te helpen”, schrijft Koolmees aan de Tweede Kamer. De minister noemt het belangrijk dat beide exen de regie krijgen over hun eigen financiële planning. Hij wil af van de levenslange afhankelijkheid van ex-partners op het gebied van pensioenen.

Dit artikel is onderdeel van am: permanent actueel. Onderaan het artikel staan vragen die pa-abonnees kunnen beantwoorden. Het artikel inclusief resultaat wordt dan toegevoegd aan de persoonlijke toetsresultaten. Interesse om mee te doen aan am:permanent actueel? Klik hier voor meer informatie. 

Reageer op dit artikel