nieuws

Man zegt aflosvoorwaarden niet te kennen die afdeling van zijn vrouw opstelde

Financiële planning 2328

Mocht Van Lanchot boeterente in rekening brengen bij de aflossing van een hypothecaire lening die werd gesloten onder personeelscondities? Nee, stelt een oud-werknemer van de bank, want hij was niet op de hoogte gebracht van de gewijzigde personeelsvoorwaarden. Ja zeggen Van Lanschot en Kifid, want zijn vrouw werkte als jurist op de afdeling die de voorwaarden aanpaste.

Man zegt aflosvoorwaarden niet te kennen die afdeling van zijn vrouw opstelde

De consument en zijn vrouw sluiten in 2005 een hypotheek van 460.000 euro bij Van Lanschot, tevens hun werkgever. In de personeelsvoorwaarden staat dat de lening boetevrij kan worden afgelost bij uitdiensttreding. In juli 2008 willen ze gaan verbouwen en sluiten ze twee extra aflossingsvrije hypotheken. Een van 35.000 euro onder personeelscondities en een van 55.000 euro met reguliere voorwaarden.

Aanpassing voorwaarden

Per 1 januari 2008 zijn de personeelsvoorwaarden aangepast. Leningen van voor die datum kunnen bij uitdiensttreding binnen een maand boetevrij worden afgelost. Voor de aflossing van hypotheken van na 2008 kan wel boeterente in rekening worden gebracht.

In april 2015 treedt de vrouw, die als jurist werkte op de HRM-afdeling, uit dienst. Haar man moet door een reorganisatie in augustus 2018 vertrekken bij de bank. Het stel wil dan de hele geldlening aflossen.

Goed werkgeverschap

Er ontstaat vervolgens een conflict over de slordige 14.000 euro aan boeterente die Van Lanschot in rekening brengt voor de leningen van 35.000 en 55.000 euro. Volgens de oud-werknemers zijn ze niet door de bank geïnformeerd over de gewijzigde personeelsvoorwaarden vlak voor het aangaan van de aanvullende leningen. Dat had Van Lanschot vanuit goed werkgeverschap en de wettelijke zorgplicht wel moeten doen.

Geen zorgplichtschending

De Geschillencommissie van Kifid waagt zich, conform haar reglement, niet aan een oordeel over goed werkgeverschap. Van een zorgplichtschending is volgens de uitspraak geen sprake. Door ondertekening van de stukken heeft het stel ingestemd met de voorwaarden waaronder de aanvullende geldleningen werden verstrekt. De bank heeft de werknemers daarbij gewezen op de personeelsvoorwaarden die alleen van toepassing waren op de lening van 35.000 euro.

Het was de taak van de man en de vrouw om naar die personeelsvoorwaarden te vragen, als ze daar al niet over beschikten. “Hierbij neemt de Commissie in aanmerking dat Consument en zijn echtgenote ten tijde van het afsluiten van de aanvullende geldleningen werkzaam waren bij de Bank”, aldus Kifid. Daarbij is het bovendien van de belang dat de vrouw als jurist werkte op de afdeling HRM, de afdeling die de personeelsvoorwaarden opstelde.

Groot renteverschil

Het stel klaagt dat de boeterente 20 procent van de leningen bedraagt. Buitenproportioneel, zeggen ze. Volgens de bank komt dat door het grote verschil in rente tussen afsluiten (6,05%) en de vergelijkingsrente (1,55%). Volgens de Geschillencommissie is er geen aanwijzing dat de boeterente onjuist is berekend. De klacht wordt in een bindend besluit afgewezen.

Reageer op dit artikel