nieuws

Geen adviesrapport: hypotheekadviseur moet helft gage terugbetalen

Financiële planning 7482

Een hypotheekadviseur uit Lichtenvoorde moet de helft van zijn adviesvergoeding terugbetalen aan een klant. SNS Bank bracht enkele dagen voor het passeren van de nieuwe woning onverwacht een aflosvergoeding in rekening die de adviseur niet vermeld had. De adviseur vond dat de klant strikt genomen geen schade had geleden, maar omdat hij geen adviesrapport kon overleggen noch op een andere manier kon aantonen dat de wensen van de consument goed geïnventariseerd waren, vindt Kifid de adviseur toch schadeplichtig.

Geen adviesrapport: hypotheekadviseur moet helft gage terugbetalen

De consument wilde een nieuwe woning kopen en die direct gaan verbouwen zodat later zijn ouders of schoonouders konden inwonen. SNS stuurde echter vlak voor het passeren een aflosnota van 7.560 euro als vergoeding voor het vervroegd aflossen van de hypotheekschuld. Om de overdracht niet in gevaar te brengen, heeft de consument dit bedrag van een familielid kunnen lenen. Later heeft de consument dat terugbetaald met een persoonlijke lening die eigenlijk voor de verbouwing bestemd was.

Coulance

De adviseur heeft eerst uit coulance een bedrag van 400 euro aangeboden en dat voorstel later verhoogd tot 750 euro. De klant ging er niet mee akkoord en vroeg 4.472 euro schadevergoeding. De consument erkent overigens dat hij onder de streep geen schade lijdt. De totale last wordt zelfs lager als gevolg van het advies. Desalniettemin had de klant het bedrag graag meegefinancierd in de nieuwe hypotheek, zodat hij geld over zou houden om de verbouwing van te betalen.

Beste optie

Toen de aflosvergoeding aan het licht kwam, heeft de adviseur nog voorgesteld om terug te keren bij de oude hypotheekverstrekker SNS. De notariskosten zou de adviseur dan voor zijn rekening nemen. Maar vanwege de hogere maandlasten was dat voor de consument geen reële mogelijkheid. Omdat de klant toch koos voor zijn advies, concludeerde de adviseur dat dit de beste optie was in de huidige situatie.

Steken laten vallen

Kifid stelde vast dat de consument een andere wens had, dan wat zich uiteindelijk had voltrokken. Het is ook niet gebleken dat het meefinancieren van de aflosvergoeding om wat voor reden dan ook niet tot de mogelijkheden zou behoren. “Dit betekent dat Adviseur steken heeft laten vallen. Van Adviseur mocht namelijk verwacht worden dat diens adviezen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van Consument”, schrijft de geschillencommissie.

Gehalveerd

Hoewel de klant in juridische zin geen schade heeft geleden, heeft hij wel geld uit moeten geven aan een aflosvergoeding dat eigenlijk bestemd was voor een verbouwing. “In die omstandigheden is het naar het oordeel van de Commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Adviseur aanspraak wil (blijven) houden op het gehele honorariumbedrag van € 3.400,10 dat tussen partijen is overeengekomen.” De geschillencommissie halveerde het honorarium en wees zodoende 1.700 euro toe aan de consument. De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel