nieuws

Adviseur legt boeteclausule hypotheek niet uit en moet helft schade vergoeden

Financiële planning 9190

De Kruijf Financiële Diensten uit Ugchelen is door de Geschillencommissie van Kifid op de vingers getikt omdat het adviesbureau bij het ondertekenen van de hypotheekofferte niet heeft gewezen op de boeteclausule bij vrijwillige verkoop van de woning. Dat kost de adviseur € 2.150, de helft van de schade van de consument. Die moet zelf de andere helft dragen omdat hij niet voldeed aan de schadebeperkingsplicht.

Adviseur legt boeteclausule hypotheek niet uit en moet helft schade vergoeden

De Kruijf brengt begin 2011 een hypotheekadvies uit aan de klager in deze zaak. De man krijgt naar aanleiding van dat advies een offerte van WestlandUtrecht Bank voor een hypotheek van € 275.000. Hij accepteert dat aanbod.

Vraag over hypotheekakte

Anderhalve maand later (30 maart 2011) mailt hij zijn adviseur dat hij de hypotheekakte heeft binnengekregen en doorgelezen. Hem valt op dat hij bij vervroegde vrijwillige verkoop van zijn huis 3% boeterente moet betalen. “Zo verplichten ze mij de nieuwe hypotheek bij hen af te lossen. Ook kunnen ze mij een boete opleggen als ik vervroegd aflos wanneer de marktrente lager is dan de hypotheekrente. Hier ben ik niet voor gewaarschuwd en in dit artikel staat dat dit in tegenstelling is tot hun eigen reglement artikel 5 en 6. Als ik dit goed lees, maar niet in de getekende offerte staat ga ik hier niet mee akkoord. Wil je mij laten weten of ik dit goed heb?”, vraagt hij.

De Kruijf legt de volgende dag uit dat de boeterente alleen geldt als bij oversluiten de rente die WestlandUtrecht op dat moment rekent, lager is. Bovendien mailt hij dat na de rentevaste periode van acht jaar de boeteclausule eraf kan worden gehaald. “De vraag is dus of je überhaupt een boete zou moeten betalen, dit is dus afhankelijk van de rentes op dat moment.”

De consument antwoordt per omgaande: “Ok, bedankt, dus even kort, als ik besluit het huis te kopen vrijwillig, wanneer dan ook, zal ik GEEN boeterente betalen of boete anderszins..” De adviseur stuurt hier geen reactie meer op. Vijf dagen later passeert de hypotheek.

Vervroegde aflossing

Als de man zes jaar later zijn huis verkoopt, brengt WestlandUtrecht Bank ruim € 8.000 in rekening voor vervroegde aflossing. Bij Kifid probeert hij dat bedrag te verhalen op zijn adviseur. Die is volgens de man toerekenbaar tekortgeschoten door hem niet voor te lichten over de bijzondere boetevoorwaarde bij verkoop van de woning. De Kruijf verweert zich dat de boeteclausule zowel in de offerte staat als in de notariële akte. Zijn klant was er bovendien van op de hoogte, anders had hij geen vragen gesteld. Hij had de boete bovendien kunnen voorkomen door zijn nieuwe lening opnieuw bij WestlandUtrecht Bank af te sluiten.

Niet gehandeld als redelijk handelend en bekwaam adviseur

Zo makkelijk komt hij er echter bij de Geschillencommissie niet vanaf. “Naar het oordeel van de Commissie had het op weg van de Adviseur gelegen Consument bij het ondertekenen van de offerte te wijzen op de boete bij vrijwillige verkoop van de woning. Voorts had het op weg van de Adviseur gelegen om te reageren op het e-mailbericht van Consument van 31 maart 2011 en zodoende Consument correct te informeren over de kenmerken van de geldlening. Dit betekent dat de Adviseur in dit specifieke geval niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht”, aldus de uitspraak.

Eigen schuld

De schade is echter niet zo hoog als de man heeft gevorderd. Na hypotheekrenteaftrek blijft er een maximale schade van € 4.300 over, berekent Kifid. En die komt niet volledig voor rekening van De Kruijf. Die doet met succes een beroep op eigen schuld van de consument en zijn schadebeperkingsplicht. De Geschillencommissie: “Uit het e-mailbericht van Consument van 30 maart 2011 valt af te leiden dat Consument wel op de hoogte was van de boete bij vrijwillige verkoop, nu hij hierover uitdrukkelijk vragen heeft gesteld aan de Adviseur. Daarbij komt dat Consument, ondanks dat hij geen reactie had gehad van de Adviseur, de geldlening wél heeft afgesloten.”

De geschillencommissie acht de klant daarom voor 50% schuldig aan de schade. Dat betekent dat de adviseur € 2.150 aan schadevergoeding moet betalen. Het advies is bindend.

Reageer op dit artikel