nieuws

Hoge Raad: ‘Makelaar moet voor meetfout woonoppervlak betalen’

Financiële planning 1637

Een onjuist woonoppervlakte in de brochure van een woning kan makelaars duur komen te staan. De mededeling dat aan de gegevens geen rechten kunnen worden ontleend, gaan volgens de Hoge Raad niet op. Die bevestigde vandaag een uitspraak van het Hof waarin kopers € 10.000 schadevergoeding kregen toegewezen omdat hun huis minder vierkante meters bleek te bevatten dan voorgespiegeld.

Hoge Raad: ‘Makelaar moet voor meetfout woonoppervlak betalen’

Volgens de brochure kopen de kopers op 13 september 2010 een huis in Amsterdam van circa 80 m2. Dat is naar boven afgerond, want bij inmeting was de makelaar uitgekomen op 77 m2. De kopers betalen € 415.000 voor de woning. Drieënhalf jaar later willen ze de woning weer verkopen. Bij het inmeten blijkt dat het bruto vloeroppervlak maar 77,45 m2 is. Het gebruiksoppervlak woonruimte wordt vastgesteld op 71,11 m2.

Meetinstructie

Bij de rechter eisen de kopers van de verkopend makelaar uit 2010 een schadevergoeding. Die krijgen ze niet toegewezen, omdat de meetinstructie voor NVM-makelaars nog niet van kracht zou zijn. Die gold vanaf 1 september 2010. In die instructie staat dat NVM-leden verplicht zijn het netto woonoppervlak (gebruiksoppervlak) te vermelden.

Het hof vernietigt later deze uitspraak. Volgens het hof gold de nieuwe meetinstructie al vanaf 15 juni 2010 voor nieuwe verkoopopdrachten. Dat blijkt uit het reglement van de NVM. Het hof vindt de afwijking van 9 m2 ‘verhoudingsgewijs groot’ en schat de schade van de kopers op € 10.000.

‘Intern verenigingsvoorschrift’

De makelaar gaat echter in cassatie. Volgens hem betekent schending van de meetinstructie, een ‘intern verenigingsvoorschrift’, niet dat de verkopend makelaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens de koper. Ook bestrijdt de makelaar dat rechten kunnen worden ontleend aan de meetinstructie.

Bescherming van aspirant-kopers

De Hoge Raad is het daar niet mee eens. De meetinstructie strekt volgens de hoogste rechter tot bescherming van de belangen van aspirant-kopers. Zij mogen ervan uitgaan dat een vermeld oppervlakte klopt, afgezien van “ondergeschikte afwijkingen” door bijvoorbeeld interpretatieverschillen. Dat kan alleen anders zijn als de koper uit verklaringen of gedragingen van de verkopend makelaar had kunnen opmaken dat de oppervlakte anders is gemeten en wellicht afwijkt.

Standaardmededeling

“De enkele vermelding in de verkoopbrochure dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend is in dit verband onvoldoende”, schrijft de Hoge Raad. “Een dergelijke standaardmededeling is op zichzelf niet specifiek genoeg om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat de aspirant-koper […] aan het verplichte karakter van die meetinstructie mag ontlenen.”

De Hoge Raad verwerpt het beroep en bevestigt de uitspraak van het gerechtshof. De opgelegde schadevergoeding van € 10.000 blijft daarmee in stand.

Reageer op dit artikel