Hoge Raad

Een ramkraak, hoe gaat het Waarborgfonds hiermee om?

Een ramkraak, hoe gaat het Waarborgfonds hiermee om?

Gestolen auto's worden regelmatig gebruikt bij ramkraken. Met de auto wordt dan letterlijk de gevel van bijvoorbeeld een juwelierszaak of kledingwinkel geramd om zo...

Fraudepreventie en -bestrijding in de praktijk

Fraudepreventie en -bestrijding in de praktijk

Preventie en bestrijding van fraude gaat de aantasting van de integriteit van de bedrijfstak tegen. Hoe werkt dat in de praktijk en waar ligt de rol van de adviseur?

Zwitserleven en ingenieursbureau opnieuw voor  Hoge Raad met pensioengeschil

Zwitserleven en ingenieursbureau opnieuw voor Hoge Raad met pensioengeschil

Mag een verzekeraar bij de uitvoering van een pensioenregeling die werknemers garanties op uitkeringen biedt, toch een bijstorting vragen aan de werkgever als de...

Ook ASR in cassatie na gerechtelijke uitspraak in collectieve woekerpolisclaim

Ook ASR in cassatie na gerechtelijke uitspraak in collectieve woekerpolisclaim

In navolging van NN heeft ook ASR besloten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van 26 september. Dat vonnis van het...

Univé kan letselschade mogelijk toch verhalen op dronken bestuurder

Univé kan letselschade mogelijk toch verhalen op dronken bestuurder

Univé kan mogelijk toch een deel van de letselschade gaan verhalen die een man in september 2014 onder invloed van alcohol veroorzaakte met de auto van zijn ouders....

Hoge Raad laat rioolwerkers niet in pensioengat vallen

Hoge Raad laat rioolwerkers niet in pensioengat vallen

De Hoge Raad heeft in een langlopende zaak rondom rioolwerkzaamheden geoordeeld dat een bedrijf onder een verplichte bedrijfstakpensioenregeling valt, waar eerder...

Hoge Raad: AFM mocht indexatie pensioen wél versoberen

Hoge Raad: AFM mocht indexatie pensioen wél versoberen

De AFM mocht in de nieuwe pensioenregeling van de eigen medewerkers de onvoorwaardelijke indexatie van al opgebouwde pensioenaanspraken schrappen, zo oordeelt de...

Advies Hoge Raad: controle schending mededelingsplicht hoeft niet scherper

Verzekeraars hoeven niet actiever te gaan onderzoeken of een verzekerde bij het aanvragen van een verzekering de mededelingsplicht al dan niet heeft geschonden. Dat...

AG: Deliveroo komt niet uit onder betaling pensioenpremie

AG: Deliveroo komt niet uit onder betaling pensioenpremie

Deliveroo kan de euro's vast klaarleggen. De kans dat de maaltijdbezorger geen pensioenpremie hoeft af te dragen aan het Pensioenfonds Vervoer is vrijwel nihil nu...

Vanbreda draait mogelijk op voor schade door tekortschietend directeurspensioen

Vanbreda moet mogelijk een schadevergoeding gaan betalen aan een ex-directeur van een bouwbedrijf die minder pensioen ontvangt dan gedacht. Ook al was Vanbreda de...