nieuws

AFM trok ook vergunning in van beboet Hilversums advieskantoor

Branche 1696

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft niet alleen een bestuurlijke boete uitgedeeld aan P. Kloezen van financieel dienstverlener Visie B.V. uit Hilversum, de toezichthouder trok begin vorig jaar ook de vergunning van het kantoor in. Gezien de lijst van Wft-overtredingen maakte Visie er een potje van. Het kantoor gaf consumenten onder andere misleidende informatie over de reden om ze te benaderen en was onduidelijk over de kosten van de diensten.

AFM trok ook vergunning in van beboet Hilversums advieskantoor

De AFM maakte vorige week bekend een boete van € 170.000 te hebben opgelegd aan P. Kloezen van Visie BV. Het bedrijf was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een AFM-vergunning, meldde de toezichthouder. Visie adviseerde en bemiddelde onder andere in hypothecair krediet, vermogen, inkomens-, zorg- en schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Intrekking

Uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam blijkt dat de AFM begin 2017 zelf de vergunning van het Hilversumse kantoor introk. De toezichthouder deed dat op 16 januari 2017. Een dag later verzocht Visie zelf ook de AFM haar vergunning in te trekken. Het bedrijf diende bovendien bezwaar in tegen publicatie van het intrekkingsbesluit.

De toezichthouder herriep daarna dat publicatiebesluit, maar beoordeelde het bezwaar tegen het intrekkingsbesluit zelf ongegrond. Visie wil via de rechter dat het intrekkingsbesluit alsnog van tafel gaat. Het kantoor ontplooit geen activiteiten meer maar vreest dat als bekend wordt dat de AFM-vergunning is ingetrokken, dat de relatie met haar financier kan schaden. Het zou nadelig zijn voor het afhandelen van lopende procedures.

Niet voldaan aan kernbepalingen Wft

De rechtbank Rotterdam oordeelde vorige week dat de AFM terecht is overgegaan tot intrekking van de Wft-vergunning. “Visie [heeft] gedurende langere tijd niet [..] voldaan aan meerdere kernbepalingen uit de Wft die met name zijn bedoeld om consumenten te beschermen en de kwaliteit van de financiële dienstverlening van de vergunninghouder te waarborgen”, aldus het vonnis.

Het gaat onder andere om het geven van onduidelijke informatie over de kosten van de dienstverlening, het geven van onjuiste informatie over de eigen hoedanigheid en het misleiden van consumenten over de aanleiding contact met ze op te nemen. Ook heeft het kantoor onvoldoende informatie ingewonnen over financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring van zijn klanten.

‘Niet proportioneel’

Visie vindt het intrekkingsbesluit niet proportioneel. Ook daarmee is de rechter het niet eens. “Gelet op de hoeveelheid overtredingen en de ernst ervan en gelet op het ontbreken van zicht op verbetering van de bedrijfsvoering faalt het betoog dat de intrekking van de vergunning niet proportioneel en niet evenredig is.”

Dat de AFM vorige week bij bekendmaking van het boetebesluit nog niet meldde dat ook de Wft-vergunning was ingetrokken, heeft volgens een woordvoerder te maken met de formele procedures die de toezichthouder daarvoor moet doorlopen. Dat de rechter een dag eerder vaststelde dat het intrekkingsbesluit terecht was, verandert daar niets aan.

Reageer op dit artikel