nieuws

Adfiz overlegt met Autoriteit Persoonsgegevens over gedragscode privacy

Branche 1556

Brancheorganisatie Adfiz komt in januari met een privacy-gedragscode. Die code wordt een vertaling van de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van belang zijn voor financieel adviseurs. Adfiz overlegt met de Autoriteit Persoonsgegevens over goedkeuring van de gedragscode.

Adfiz overlegt met Autoriteit Persoonsgegevens over gedragscode privacy

Adfiz stelt de privacy-gedragscode op voor de hele markt, niet alleen voor eigen leden. In het document wordt de AVG uitgelegd en wordt aangegeven hoe financieel adviseurs kunnen voldoen aan deze wet. De nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens gelden vanaf 25 mei 2018. In de AVG staat onder andere dat iedere ondernemer in een verwerkingsregister moet vastleggen hoe, waarvoor, en hoe lang hij persoonsgegevens opslaat.

Duidelijke doelomschrijvingen

“Je moet duidelijke doelomschrijvingen hebben voor de gegevens die je opslaat”, zegt Bettie Hoogsteen van Adfiz over de nieuwe regels in nummer 36 van Assurantie Magazine. “Dat moeten legitieme doelen zijn. Formuleer je ze niet goed, dan is het verzamelen van die gegevens onrechtmatig.” Hoogsteen geeft advies in de rubriek Het Consult. Volgens haar mogen adviseurs in de toekomst veel gegevens die ze nu bewaren ook straks nog opslaan. “Mits noodzakelijk en niet langer dan nodig”, aldus Hoogsteen.

Naast de gedragscode brengt Adfiz de nieuwe privacywetgeving via het privacyportaal op de site onder de aandacht. Dat portaal is alleen toegankelijk voor leden. Ook zet de organisatie het thema op de agenda van de nieuwsjaarsbijeenkomst.

Reageer op dit artikel