Klant vergat kraan omdat hij pizza ging halen; ASR moet waterschade vergoeden

Klant vergat kraan omdat hij pizza ging halen; ASR moet waterschade vergoeden
1841866903

De inboedelverzekering met allrisk-dekking leek voor klanten van ASR bijna een kat in de zak. Toen het stel waterschade had in zijn appartement besloot de verzekeraar desondanks niet uit te keren. ASR bleek wat andere opvattingen te hebben over alle risico's. De geschillencommissie van Kifid floot de verzekeraar terug.

De man des huizes wilde in het voorjaar van 2022 het balkon schoonmaken. Hij sloot de tuinslang aan op de mengkraan in de keuken. Toen hij de deur uit moest om een pizza bij een afhaalrestaurant op te halen, vergat hij in zijn haast de kraan dicht te draaien. Bij terugkeer met de warme pizza bleek de tuinslang losgeschoten en is het water vanuit de kraan omhoog gespoten. Er ontstond voor bijna 10 mille aan waterschade.

ASR weigert dekking

De man claimde via een gevolmachtigde de schade bij ASR, waar hij zijn inboedelverzekering met allrisk-dekking had lopen. Die gaf echter niet thuis met als argument dat de klanten steeds een andere schadeoorzaak noemden. Ze hebben in eerste instantie wel de schade gemeld, maar niet expliciet aangegeven dat de wartel waarmee de slang aan de mengkraan was bevestigd het had begeven. Al maakte dat de oorzaak van de schade niet anders: de slang is losgeschoten van de kraan.

De klanten vinden dan ook dat de verzekeraar de dekking onterecht afwijst. Ze stellen dat ze er alles aan hebben gedaan om de verzekeraar voldoende informatie te verstrekken. Zij hebben de schade meteen gemeld, een duidelijke toelichtingen verstrekt en zij hebben foto’s en filmpjes opgestuurd. De verzekeraar had daarmee alle informatie in zijn bezit om de dekking te beoordelen.

Oorzaak is niet-aannemelijk

De schade-expert die acht weken na het voorval een onderzoek instelde, beoordeelde de oorzaak desondanks als niet-aannemelijk. Voor de verzekeraar reden de claim af te wijzen met als motivatie dat de klanten niet alle informatie hebben verstrekt. De gebroken wartel was bijvoorbeeld niet meer aanwezig. Ook de tuinslang was opgeborgen en de gedemonteerde kraan teruggeplaatst. De expert heeft dus niets meer kunnen waarnemen of controleren, oordeelde de verzekeraar. Daardoor viel er volgens ASR niet meer vast te stellen of sprake was van een in de voorwaarden genoemde uitsluiting.

Waterschade valt onder dekking

De geschillencommissie maakte gehakt van de stellingen van de verzekeraar. De waterschade valt sowieso onder de verzekeringsdekking op grond van de polisvoorwaarden. De commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de toelichting van de klanten. Evenmin is vastgesteld dat onvolledige of tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd. “Dat de consumenten niet tot in detail hebben kunnen toelichten waarom de tuinslang is losgeschoten, is niet relevant”, aldus de commissie.

Onvoorzien stromen water uit sanitair

De verzekeraar verwijst naar een artikel uit de voorwaarden, waarin staat dat het onvoorzien stromen van water uit sanitair onder de dekking valt. De commissie stelt dan ook dat niet alleen sprake is van dekking voor specifiek genoemde oorzaken. “Het onvoorzien stromen van water uit sanitair is voldoende om dekking aan te nemen. Als de verzekeraar slechts bij enkele specifieke oorzaken dekking had willen verlenen, dan had hij dat op die manier in zijn voorwaarden moeten opnemen.”

Wartel had bewaard moeten worden

Verder verweet de verzekeraar dat de klanten de gebroken wartel niet hebben bewaard, waardoor geen onderzoek kon worden gedaan naar een eventuele dekkingsuitsluiting. Daarnaast zou de expert geen mogelijkheid hebben gehad om de mengkraan of de tuinslang te onderzoeken. Een verweer dat niet slaagt. “Als de verzekeraar van mening is dat de consumenten de wartel hadden moeten bewaren, dan had hij daarop in een vroeg stadium moeten wijzen. Dat heeft de verzekeraar niet gedaan.”

Expert vraagt niet naar tuinslang

De stelling van de verzekeraar dat de expert niet voldoende mogelijkheid heeft gehad om de mengkraan en de tuinslang de onderzoeken, slaagt ook niet. “De consumenten hebben gesteld dat zij de tuinslang direct aan de expert hadden kunnen laten zien als deze daarom gevraagd had. Maar de expert heeft daar helemaal niet om gevraagd. De verzekeraar kan dan de consumenten niet tegenwerpen dat de expert de tuinslang niet heeft kunnen onderzoeken.”

Ook vindt de commissie dat de verzekeraar in alle redelijkheid niet van de consumenten mag verwachten dat zij de mengkraan tot acht weken na het schadevoorval gedemonteerd hebben gelaten. “Dat de expert pas acht weken na het schadevoorval bij de consumenten op bezoek is geweest, kan de consumenten niet worden tegengeworpen. De verzekeraar heeft ook niets aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt.”
De uitspraak is bindend.

Annet van den Berg

Annet van den Berg

(Eind)redacteur AM