De 3 voordelen van een Klaverblad AOV 

De 3 voordelen van een Klaverblad AOV 

Van het écht met klanten meedenken tot aan preventieve hulp. Accountmanager Marjo Bosman van Klaverblad Verzekeringen somt drie voordelen op van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van deze coöperatieve verzekeraar.

1. Er wordt echt met klanten meegedacht 

Veel ondernemers hebben geen vastomlijnd beroep. Ze vervullen bijvoorbeeld twee beroepen of voeren het beroep net even anders uit dan verwacht. Daarom kijkt het acceptatieteam van de verzekeraar verder dan een beroepsdefinitie en de risicoklasse die daarbij hoort. Accountmanager Marjo Bosman van Klaverblad Verzekeringen: “We kijken bijvoorbeeld samen naar hoe de week van een klant eruit ziet en onder welke risicoklasse iemand op basis daarvan valt. Daarover gaan we met diegene in gesprek.”
Dat meedenken geldt trouwens niet alleen voor het acceptatieteam, maar ook voor het AOV schadeteam. Wanneer er iets gebeurt is er binnen het team één iemand met wie een klant contact heeft, die hem persoonlijk begeleidt en ervoor zorgt dat hij de hulp krijgt die nodig is. Of dit nu financiële hulp is, hulp door omscholing of professionele hulp in de vorm van een coach, organisatie- of arbeidsdeskundige. Er wordt gekeken naar iemands specifieke situatie en de vlakken waarop we kunnen helpen. Caroline van Hoeven, teamleider Claims AOV vertelt daarover meer in dit artikel

2. Gewoon goede voorwaarden

Dat de klant daadwerkelijk krijgt wat hij verzekert: het klinkt heel vanzelfsprekend, maar is in de praktijk niet altijd zo. Marjo Bosman: “Wij verzekeren het bedrag dat we samen in het acceptatieproces met elkaar hebben afgesproken. Het is bij ons niet zo dat een klant na drie jaar weer opnieuw cijfers moet aanleveren waarop het verzekerd bedrag wordt gebaseerd. Ook is beroepsdekking mogelijk, dus zonder re-integratieverplichtingen buiten het eigen werk, en hebben we arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zonder correctiebepaling. Inkomsten uit bronnen die losstaan van arbeidsongeschiktheid staan daar bij ons ook echt los van. Op het moment dat een klant arbeidsongeschikt raakt, is de uitkering echt op basis van arbeidsongeschiktheid.” 

3. Preventief helpen

Aangezien het bij de verzekeraar echt om mensen draait, vinden ze het daarbij ook belangrijk om te helpen vóórdat er iets aan de hand is. Marjo: “We hebben eigen arbeidsdeskundigen en zetten coaches in die iemand in verschillende situaties al preventief kunnen helpen. Per geval kijken we naar wat iemand echt nodig heeft om weer gezond en met plezier verder te kunnen. Zo kan het zijn dat een klant baat heeft bij coachgesprekken of een organisatiedeskundige die kijkt hoe hij zijn werk of organisatie net even anders kan inrichten. Of juist bij een psycholoog die helpt bij psychische en/of vermoeidheidsklachten.” 

Voordelen zelfgekozen AOV

Naar verwachting zijn zelfstandigen op z’n vroegst vanaf 2027 verplicht om een AOV af te sluiten. Daarmee wordt gegarandeerd dat iedere ondernemer bij ziekte of een ongeval een financieel vangnet heeft. Ondernemers die al een AOV hebben die gelijkwaardig of beter is, krijgen een vrijstelling. Dat geldt mogelijk ook voor ondernemers die, wanneer de verplichting van kracht is, toch zelf één willen uitkiezen. De maximale uitkering van de verplichte AOV zal bij de arbeidsongeschiktheid niet erg royaal zijn. En daarmee dus niet afgestemd op de persoonlijke situatie van de ondernemer. Een zelfgekozen AOV die écht past bij de persoon zal dus altijd lonen. 

Dit artikel is gesponsord door Klaverblad Verzekeringen.