Wat is uw rol als assurantieadviseur als u fraude vermoedt?

Wat is uw rol als assurantieadviseur als u fraude vermoedt?
Het is niet aan u als assurantieadviseur om fraude op te sporen. U dient de belangen van uw klant te behartigen.

Schade aan mijn auto? Dan bel ik toch mijn assurantieadviseur op. Wat doe je als je fraude vermoedt in het verhaal van de klant?

Het is maandagochtend op Assurantiekantoor XL, de koffie wordt gezet en de post wordt geopend. Tringggg de telefoon gaat over. Klant Wouter belt, hij geeft aan dat hij afgelopen zaterdag op de parkeerplaats tijdens het achteruit inparkeren zelf tegen een paal gereden is. Het is een fikse schade. Wouter vraagt of hij hiervoor verzekerd is. De assurantieadviseur zoekt op hoe Wouter is verzekerd: hij is WA-verzekerd. Dus de schade die zelf veroorzaakt is aan het eigen voertuig wordt niet vergoed, alleen schade aan derden. De assurantieadviseur legt dit aan Wouter uit. Wouter geeft aan dat hij het begrijpt en hangt teleurgesteld op.

Twee dagen later

De deur van Assurantiekantoor XL gaat open en Wouter stapt binnen. Wouter geeft bij de balie aan dat hij schade heeft aan zijn auto. Een onbekende partij heeft zijn auto in parkeerstand aangereden en is weggereden zonder iets van zichzelf achter te laten. Wouter geeft aan dat vrienden hem op het Waarborgfonds Motorverkeer hebben geattendeerd en dat hij hier gebruik van wil maken. De assurantieadviseur hoort toevallig het gesprek tussen Wouter en de baliemedewerker. De assurantieadviseur vangt op wat de kenmerken zijn van de auto van Wouter. De assurantieadviseur heeft het vermoeden dat het om hetzelfde voertuig en dezelfde schade gaat als waar Wouter eerder die week voor belde. De assurantieadviseur twijfelt of hij het goed heeft dat het om dezelfde schade gaat. Als hij hoort dat Wouter vraagt om hulp bij het invullen van de formulieren voor het Waarborgfonds Motorverkeer besluit hij zijn vermoedens nader te bespreken. 

Gevolgen niet eerlijke claim

De assurantieadviseur roept Wouter bij zich en geeft aan dat hij het gesprek heeft gehoord. Hij geeft aan dat hij Wouter eerder deze week heeft gesproken over schade aan zijn auto door de aanrijding met een paaltje. De assurantieadviseur vraagt of het om dezelfde schade gaat. Wouter zegt dat dit een andere schade is en vraagt zich af waar de assurantieadviseur zich mee bemoeit. De assurantieadviseur legt uit dat hij Wouter als klant wil beschermen en hem wilt meegeven wat de gevolgen kunnen zijn als er een schade wordt ingediend bij het Waarborgfonds Motorverkeer die door hem zelf is veroorzaakt.

De assurantieadviseur wijst bij fraude op de volgende eventuele gevolgen ”

Als het Waarborgfonds Motorverkeer onregelmatigheden signaleert tijdens de schademelding, zullen zij de claim verder onderzoeken. Als blijkt dat er sprake is van opzettelijke misleiding, kan dit grote gevolgen hebben voor het privéleven van Wouter. De assurantieadviseur wijst op de volgende eventuele gevolgen: zoals dat zijn persoonsgegevens in diverse databanken worden opgenomen, de verzekeringsovereenkomst(en) kunnen worden beëindigd, de (externe- en interne) onderzoekskosten die het Waarborgfonds Motorverkeer heeft gemaakt kunnen worden gevorderd en het kan zelfs leiden tot aangifte bij de politie. De assurantieadviseur geeft aan dat Wouter zijn schade mag indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer maar hij zich verplicht voelt als adviseur om dit toe te lichten. Wouter zegt tegen de adviseur dat hij erg geschrokken is van het gesprek en even gaat nadenken of dat hij de schade toch wil claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Uw rol als assurantieadviseur

Hierboven hebben wij een casus geschetst waar u als assurantieadviseur mee te maken kunt krijgen. Graag geven wij u enkele handvatten mee wat u kunt doen als u het vermoeden heeft dat uw klant de feiten niet helemaal juist schetst.

Het is goed om te beseffen waar u uw klant mee helpt. Uw klant wenst zijn schade vergoed te krijgen en verliest daarbij mogelijk diverse aspecten, zoals het risico op een registratie, uit het oog. Het is dan ook goed om bij twijfel over de juistheid van het verhaal van uw klant, uw klant te wijzen op de eventuele gevolgen als zou blijken dat de ingediende schade niet juist zou zijn.

Het is niet aan u als assurantieadviseur om fraude op te sporen. U dient de belangen van uw klant te behartigen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u uw klant helpt door uitleg te geven over de mogelijke gevolgen van fraudeleus handelen. 

U kunt uw klant uiteraard niet verbieden om een schade in te dienen. U dient zich er ook bewust van te zijn dat uw vermoeden onjuist kan zijn. Als uw klant ondanks uw waarschuwingen achter zijn/haar verhaal blijft staan, kunt u uw klant vanzelfsprekend assisteren bij het indienen van de schadeclaim.

Dit artikel wordt aangeboden doorDe Vereende – bekijk hier het partnerdossier.

Lees ook deze achtergrondartikelen: