Verduurzaming: 'Als samenleving verandert, moeten verzekeraars meeveranderen'

Verduurzaming: 'Als samenleving verandert, moeten verzekeraars meeveranderen'
Adéle Jeuken: 'Een verzekeraar is niet meteen de eerste instantie waar mensen aan denken voor vragen over verduurzaming.'

Consumenten en bedrijven krijgen steeds meer te maken met schades door weersextremen. Zoals langdurige regenbuien, hagelbuien, stormen en overstroming. De gevolgen van klimaatverandering zijn daarmee goed zichtbaar, net als het nut en de noodzaak om te verduurzamen. Een artikel van Adéle Jeuken, directeur Volmacht en Intermediaire Distributie bij a.s.r.

Ook de rekening die een ieder gepresenteerd krijgt voor gas en elektriciteit maakt dat steeds meer mensen graag vaart willen zetten achter de verduurzaming van hun woning of bedrijfspand. Maar: waar moeten ze beginnen?

Sámen met de adviseur

Een verzekeraar is niet meteen de eerste instantie waar mensen aan denken voor vragen over verduurzaming. Toch beschikken wij over een enorme hoeveelheid kennis op dit gebied, die we graag willen delen met adviseurs en klanten. Momenteel doen we dat bijvoorbeeld via Platform Duurzaam Wonen, waar we laten zien hoe je maatregelen die helpen bij verduurzaming kunt financieren en verzekeren.

Veranderende behoefte bij klanten

Natuurlijk spreken wij binnen onze dagelijkse bedrijfsvoering met veel adviseurs en ook met klanten. Adviseurs geven aan een veranderende behoefte te zien bij klanten: zij stellen steeds vaker vragen over verduurzaming. Hoe kan de klant de woning of het bedrijf verduurzamen om energie, gas en geld te besparen? Wij denken zoveel mogelijk mee in blogs en video’s op genoemd platform Want als de samenleving verandert, moeten wij ook mee veranderen. Als u het ook leuk vindt om uw vragen op het gebied van verduurzaming te delen, laat dat dan weten aan uw (desk)accountmanager.

Als de samenleving verandert, moeten verzekeraars meeveranderen”

Sustainable Finance Regulation

Ook Europa zet alle burgers en bedrijven (dus ook verzekeraars) aan om bij te dragen aan verduurzaming. Op basis van de EU Sustainable Finance Regulation (SFR) moeten financiële instellingen inzicht geven in hoeverre hun activiteiten bijdragen aan milieudoelstellingen zoals klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, a.s.r. dus ook.

Nieuwe verzekering voor verduurzaming

Met onze duurzame producten, die onder andere overstroming van secundaire waterkeringen dekken en duurzame diensten, zoals duurzaam herstel , laten we zien dat we positief willen bijdragen bij aan milieu- en natuurbehoud.  

Bovendien zijn we trots op onze nieuwe Woonhuis- en Inboedelverzekering, die net live zijn gegaan. Nu nóg duurzamer met een standaarddekking voor zonnepanelen en de optie extra verduurzamen na schade.

Duurzame commitments

a.s.r. heeft zich gecommitteerd aan verschillende duurzame initiatieven van de Verenigde Naties. Een voorbeeld daarvan is de Net Zero Insurance Alliance. Daarin hebben wij afgesproken dat we uiterlijk in 2050 een CO2 neutrale verzekeringsportefeuille hebben. Om dat te bereiken ondersteunen we onze zakelijke klanten bij het terugdringen van hun kilowatt stroom en kubieke meters gas van hun bedrijf, bijvoorbeeld door onze samenwerking met Klimaatroute. Onze preventieadviseurs kunnen u en uw klant hier meer over vertellen.

Risico's verzekerbaar maken

Daarnaast spannen we ons in om nieuwe risico’s die een positieve invloed op het terugdringen van CO2-uitstoot hebben, zo veel mogelijk verzekerbaar te maken. We hebben bijvoorbeeld al meerdere circulaire bedrijven in onze verzekeringsportefeuille. Dat is soms een uitdaging: sommige risico’s zijn zo nieuw dat er nog weinig bekend is over de schadekans of omdat er nog geen keurmerken of andere veiligheidseisen bestaand. Het is voor ons erg belangrijk om goed contact te hebben met adviseurs om samen kennis te nemen van deze nieuwe risico’s. En om hier meer over te leren proberen we zo veel mogelijk kennis op te doen via bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s, die wij ondersteunen.

We doen zo veel mogelijk kennis van nieuwe risico’s op die een positieve invloed op verduurzaming hebben, bijvoorbeeld via onderzoeksprogramma’s, die wij ondersteunen”

Wet- en regelgeving

Ook wetgeving is recent aangepast op het gebied van duurzaamheid. Dit als aanvulling op de regelgeving die sinds 2018 van toepassing is op productontwikkelaars en verzekeringsdistributeurs in het kader van het productontwikkelings- en goedkeuringsproces (PARP of POG). De kern van deze regelgeving is dat een adviseur/bemiddelaar bij het geven van een advies rekening houdt met de doelgroep zoals die door de verzekeraar is beschreven. Voor onze particuliere en zakelijke schadeverzekeringen hebben wij in de doelgroepomschrijving een positieve duurzaamheidsdoelgroep toegevoegd, wanneer dat van toepassing is. Met een positieve duurzaamheidsdoelgroep geven wij aan op welke groep klanten met specifieke duurzaamheidsdoelstellingen de schadeverzekering aansluit.

Extranet Cockpit

Sinds begin augustus kunnen adviseurs onze duurzaamheidsdoelgroepen met voorbeelden van de duurzaamheidsfactoren (-kenmerken) in onze producten vinden op ons extranet Cockpit. Dit helpt hen om het adviesgesprek te voeren met hun klanten over diens duurzaamheidsbehoefte c.q.  -voorkeur voor duurzame verzekeringsproducten. Overigens zijn onze schadeverzekeringen uiteraard ook nog steeds geschikt voor distributie naar klanten die geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen hebben.

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.