Support klanten en adviseurs bij nieuwbouw (whitepaper 'Bakstenen of woonplezier')

Support klanten en adviseurs bij nieuwbouw (whitepaper 'Bakstenen of woonplezier')

De woningnood in Nederland is groot. Een fijn en betaalbaar huis is voor veel mensen op dit moment onhaalbaar. Belangrijk dus dat er veel gebouwd wordt. Hierbij gaat het niet alleen om het creëren van meer woningen, maar ook om het creëren van een gezonde leefomgeving.

Support klanten en adviseurs bij nieuwbouw (whitepaper 'Bakstenen of woonplezier')
De whitepaper ‘Bakstenen of woonplezier’ toont onder meer recente cijfers over de nieuwbouwmarkt op landelijk en regionaal niveau.

Om de woningnood aan te pakken heeft het kabinet de ambitie om 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Het uit de grond stampen van duizenden identieke woningen is hierbij niet de oplossing. Het is belangrijk om te kijken naar de gewijzigde behoeften van consumenten. Mensen blijven nu lang in hun huis wonen terwijl hun woonbehoefte verandert, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe levensfase. Dit komt doordat vraag en aanbod nog niet voldoende op elkaar zijn afgestemd. Daardoor wordt de doorstroming belemmerd en is het voor starters zo moeilijk de woningmarkt te betreden.

Whitepaper Nieuwbouw

Nationale-Nederlanden Bank heeft veel kennis over en een jarenlange ervaring met hypotheekverstrekking voor nieuwbouw. Vanuit deze kennis en ervaring is de whitepaper ‘Bakstenen of woonplezier’ ontwikkeld, met daarin recente cijfers over de nieuwbouwmarkt op landelijk en regionaal niveau.

Daarnaast komen onderwerpen aan bod als risico’s door de stijging van bouwkosten, nieuwe wet- en regelgeving, verzet van bewoners en milieu- en stikstofbeperkingen. Maar ook ontwikkelingen zoals houtskeletbouw, alternatieve koop- en woonvormen zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, tiny houses en aardehuizen.

We willen samen met adviseurs klanten in het nieuwbouwsegment zo goed mogelijk financieel ondersteunen

Fijn thuis voor iedereen

‘Het is belangrijk dat we met elkaar bouwen aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Daarbij is het niet one size fits all. Het gaat om diversiteit: om verschillende bouw- en woonvormen die passen bij behoeften en levensfasen van bewoners. Daarom willen we samen met adviseurs bestaande en toekomstige klanten in het nieuwbouwsegment zo goed mogelijk financieel ondersteunen. Op die manier werken we aan een fijn thuis voor iedereen’, aldus Sitske Mauritsz, directeur Hypotheken & Consumptief Krediet bij Nationale-Nederlanden Bank.

Benieuwd naar de whitepaper? Download hier jouw eigen exemplaar.

Dit is een partnerbijdrage van NN Group – Lees meer in hun partnerdossier.