NN maakt werk van transitie naar duurzame verzekeraar

NN maakt werk van transitie naar duurzame verzekeraar
Voor NN was er reden genoeg om begin 2021 een taskforce in het leven te roepen om een apart gebudgetteerd duurzaamheidsprogramma op te zetten.

Nationale-Nederlanden maakt werk van duurzaamheid. Niet alleen door het te zeggen, maar door het ook daadwerkelijk te doen. Per 1 januari van dit jaar is binnen het schadebedrijf het gloednieuwe duurzaamheidsprogramma van start gegaan. Harold Hendriks (56) is senior riskmanager climate change bij het schadebedrijf, een nieuwe rol die hem past als een handschoen. Volgens hem verdient het ook navolging bij andere verzekeraars als de sector een bijdrage wil leveren aan het leefbaar houden van de planeet voor volgende generaties.

Extreme regenbuien en overstromingen in Zuid-Limburg, hagelstenen zo groot als golfballen, en langdurige periodes van droogte. “Als je alleen al kijkt naar de klimatologische ontwikkelingen dan maak ik mij oprecht zorgen. Als verzekeraar moet je onderzoeken in welke mate deze klimatologische ontwikkelingen impact hebben op de verzekeringstechnische portefeuille en de risico’s voor de polishouders. Voor NN was het reden genoeg om begin 2021 een taskforce in het leven te roepen om een apart gebudgetteerd duurzaamheidsprogramma op te zetten.”

Verontrustende uitkomsten

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bracht afgelopen zomer de resultaten van het laatste onderzoek naar buiten en die waren op zijn zachtst gezegd verontrustend. “Bij NN brengen we diverse IPCC-scenario’s in kaart en die vertalen we naar de lokale impact. Welke delen van Nederland zijn bijvoorbeeld gevoelig voor langdurige droogte en welk delen voor extreme neerslag? Vervolgens projecteren we de uitkomsten op onze verzekeringstechnische risico’s. Dat doen we door de polis data die we hebben te koppelen aan deze scenario’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke gebieden het meeste risico lopen op een gebeurtenis zoals overstroming, zeespiegelstijging en droogte”, legt Harold uit.

Als verzekeraar moet je onderzoeken in welke mate klimatologische ontwikkelingen impact hebben op de portefeuille en de risico’s voor de polishouders ”

Portefeuille inclusief maken

“De risico’s die we bekijken zijn de geografische ligging in combinatie met natuurevenementen en de toename van de schadelast hierdoor. En natuurlijk onderzoeken we of de dekkingen nog voldoende aansluiten”, zegt Harold. “Het uitgangspunt van NN is dat we echt kijken wat we nodig hebben om het verzekerbaar te houden ondanks de effecten van klimaatverandering. We willen qua risico’s niet denken in uitsluitingen, maar het echt inclusief maken.”

Gevolgen voor de premie

Vooruitlopend op de EU Taxonomy (classificatie van producten op basis van ESG-criteria) gaat NN Schade alle producten vanuit de PARP (Product Approval Review Process) langs de duurzaamheidslat te leggen. “Die meetlat omvat niet alleen de gebruikelijke financiële indicatoren maar ook niet-financiële indicatoren met betrekking tot duurzaamheid, zoals het al dan niet meenemen van klimaatverandering in de tarifering. We zijn ook bezig om ‘tooling’ te ontwikkelen die ons gaat helpen een beeld te krijgen wat de impact van klimaatverandering is op het verzekeringstechnisch risico, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Dat is ons uitgangspunt. Wat dat betekent voor de premie, is nog niet duidelijk. Als de sector in samenwerking met overheidsorganen op een adaptieve manier omgaat met klimaatverandering, hoeven we daar misschien niet veel van te merken. Daarentegen is er vanuit de Europese Unie ook de ambitie om de risico’s verzekerbaar en gedekt te houden.

Geen greenwashing

Het duurzaamheidsprogramma heeft vooralsnog een looptijd van drie jaar. “Het doel is dat duurzaamheid een geïntegreerd onderdeel wordt van onze dagelijkse activiteiten. We moeten ons standaard afvragen wat klimaatverandering doet met onze activiteiten. Nu zijn we alles nog in kaart aan het brengen. We scannen onze eigen organisatie om te bepalen welke onderdelen kwetsbaar zijn in de transitie naar een duurzame verzekeraar. Wij willen aantoonbaar laten zien dat wij een duurzame verzekeraar zijn. Wij doen niet aan ‘greenwashing’, we willen voldoen aan de Europese criteria die zijn vastgelegd in de EU Taxonomy.”

Harold Hendriks (56) is senior riskmanager climate change bij het schadebedrijf, een nieuwe rol die hem past als een handschoen.
Harold Hendriks (56) is senior riskmanager climate change bij het schadebedrijf, een nieuwe rol die hem past als een handschoen.

Breder dan alleen NN

Een taskforce is volgens Harold een prima instrument om te onderzoeken of een specifiek duurzaamheidsprogramma kan helpen in de transitie naar een duurzame verzekeraar. Hij ziet daar ook een rol voor het Verbond van Verzekeraars. “Duurzaamheid vraagt om een holistische benadering. Je moet er capaciteit en budget voor vrijmaken. Wij zijn altijd bereid onze kennis en ervaring met anderen te delen. Ik ben trots dat NN in het schadebedrijf bijzonder veel aandacht heeft voor duurzaamheid en er structureel middelen voor vrijmaakt. Wij zijn de grootste schadeverzekeraar en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee en gaan daarom proactief te werk,” zegt Harold. “Verder zullen we nieuwe initiatieven, producten en diensten de ruimte moeten geven en accepteren dat ze wellicht niet direct de gewenste bijdrage leveren aan de winstgevendheid van de organisatie.”

Gaat om gedragsverandering

Gedragsverandering is volgens Harold sowieso de grootste uitdaging. Dat geldt niet alleen voor verzekeraars, maar ook voor ons als individu. “Het gaat niet werken als we het niet samen doen. Denk bijvoorbeeld eens na als je online iets bestelt in het verre oosten en wat een CO2-uitstoot het transport tot gevolg heeft alleen omdat een product daar goedkoper is. De transitie naar een duurzaam en klimaatbestendig bestaan vraagt van iedereen een bijdrage.”

Dit is een partnerbijdrage van NN Group – Lees hier meer in hun partnerdossier.

Lees ook van NN Group:

NN Group

Lees hier meer van deze partner: Partnerdossier NN Group