Hoe gedrag van collega's verandert als de druk hoog is

Hoe gedrag van collega's verandert als de druk hoog is

Je start de laptop op. Even de vragen beantwoorden van je klanten nu de kinderen met school bezig zijn. Ondertussen zie je de agenda vollopen met afspraken. Terwijl je eigenlijk ook bij je ouders boodschappen wil brengen. En de was doen. En eten koken. Je typt verder. ''Pap, kun je me helpen?'' hoor je in de woonkamer. Ondertussen belt je collega. Een spoedje.

Dat corona een grote impact heeft op ons huidige leven is geen verrassing. Er verandert een hoop. En dit kan voor stress zorgen. Wist u dat ook uw communicatiestijl kan veranderen in tijden van stress? En dat deze inzichten enorm kunnen helpen om optimaal met collega’s te communiceren? Hoe dit kan, vertel ik u graag.

Hoe gedrag verandert als de druk hoog is

Communiceren tijdens stress. Een interessant gegeven. Ik vergelijk het wel eens met de motor van een auto. Als het er echt op aankomt, weet je pas wat er onder de motorkap zit. Zo is het ook vaak met communicatie. Als de druk hoog is, of er is sprake van een stresssituatie, kan het zijn dat mensen zich op een iets andere manier gedragen of communiceren. Maar hoe herkent u dit?

Communicatiestijl van een collega ontdekken

Inzicht krijgen in de verschillende behoeftes van een collega kan op meerdere manieren. Als trainer en consultant bij Voorzie – een initiatief van Avéro Achmea – geef ik onder andere veel DISC-trainingen. Een DISC-analyse brengt iemands communicatievoorkeuren, sterke kanten en groei-mogelijkheden in beeld. We koppelen deze voorkeuren aan een stijl:

  • Daadkrachtig en direct (rood): hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
  • Inspirerend en actief (geel): hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
  • Stabiel en sociaal (groen): hoe u omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving.
  • Conformerend en correct (blauw): hoe u omgaat met regels, details en procedures.

Het is een feest der herkenning wanneer deelnemers de resultaten zien. DISC geeft persoonlijke inzichten: “Zie je wel, daarom wil ik alles grondig uitzoeken”. Maar ook teaminzichten: “Nu begrijp ik hoe we beter met elkaar kunnen communiceren”.

DISC-stijlen herkennen in stresssituaties

Maar wat vertelt zo’n stijl nou precies tijdens stress? Dat is per persoon verschillend. Bepaalde stijlen komen dan wat nadrukkelijker naar voren. Ik geef u wat inzichten:

Wist u dat..

Iemand met een hogere D-stijl onder stress meer behoefte heeft aan controle, omdat het idee ontstaat dat hij of zij de uitdaging wat aan het verliezen is?

En iemand met een hogere I-stijl behoorlijk verbaal aanwezig kan zijn. Vaak calls of chats wil organiseren. En ook wat vaker de clown wil uithangen in die calls of chats. Herkenbaar?

De collega die in een stresssituatie een hogere S-stijl heeft, gaat wat harder aan relaties werken. Tegelijkertijd zie je deze persoon veel schipperen. Kijk maar eens naar de huidige situatie. Er moet thuis lesgegeven worden aan de kinderen en er is verantwoordelijkheid op het werk. Hoe doe ik het voor iedereen goed? De hoge S mist de collega’s of klanten en gaat meer telefoontjes plegen en organiseert van alles om elkaar te zien.

En de mensen met een hogere C-stijl zijn meer gevoelig voor kritiek. Daar houden ze niet van en laten dat ook merken. Aan de andere kant kan de C het nu eindelijk eens zelf inrichten, zoals hij denkt dat het hoort volgens de regeltjes.

Spreek de taal van uw collega

Nu denkt u misschien, wat kan ik met deze inzichten? Nou, die inzichten zijn veel waard. Iedereen heeft verschillende behoeftes in verschillende situaties. Wanneer u iemands stijl kent, kunt u de taal van de ander spreken. Hoe mooi is het dat u ook in stresssituaties elkaars taal weet te spreken? Elkaar weet te motiveren? Hou er dus rekening mee dat collega’s onder stress misschien wel wat anders reageren dan in een reguliere situatie. Juist nu het enorm van belang is om de verbinding te houden met uw team. Niet alleen als leidinggevende, maar ook als teamlid.

Welke communicatiestijl heb ik? Zelftest

Ook de behoefte om inzicht te krijgen in uw persoonlijke voorkeuren en die van uw team? Zet een volgende stap naar optimale onderlinge verbinding en soepele communicatie. Doe nu de verkorte test en ontdek uw kleur! Meer leren over de specifieke uitdagingen en voorkeuren van uw team? Of benieuwd naar hoe een volledig DISC-profiel eruit ziet? Ik vertel u er graag meer over in een persoonlijk consult. Neem voor meer informatie contact op via gerard.rooks@achmea.nl.

Dit is een partnerbijdrage van Avéro Achmea. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Avéro Achmea.

Jan Driessen is oprichter/directeur adviesbureau Q&A | Communicatie. Hij was onder meer.14 jaar directeur Communicatie Aegon en 6 jaar voorzitter Bond van Adverteerders. Voor AM analyseert hij in 2024 de reclamecampagnes van verzekeraars

Onder de loep: de bla bla van Achmea

Kennen verzekeringsproducten een premietoeslag voor maatschappelijk handelen? Achmea vindt van wel! En dat laat deze maatschappelijke verzekeraar ons nu ook veelvuldig zien met hun niet te missen en kritische 'bla-bla-bla'-campagnes

Hoe gaat de Vereende om met mensen met een betalingsachterstand?

Hoe gaat de Vereende om met mensen met een betalingsachterstand?

Verzekeraars kunnen, door constructief om te gaan met klanten met betalingsproblemen, eraan bijdragen dat de financiële problemen van deze groep klanten niet groter worden. Verzekeraars kunnen hen soms zelfs juist helpen deze problemen aan te pakken. Hiervoor is een protocol bij betalingsachterstanden opgesteld waarin regels voor verzekeraars in de omgang met klanten met betalingsproblemen zijn opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om communicatie en informatievoorziening, afspraken met incassopartners, meewerken aan schuldsanering en weer verzekeren van mensen die een schuldsaneringstraject hebben doorlopen.

Colinda Rosenbrand, directeur OvFD

Speelveld aanbieders en adviseurs niet in balans

Balans in de distributieketen is essentieel om een eerlijke en gezonde markt te creëren. Het zorgt voor een gelijk speelveld en een efficiënte, transparante samenwerking tussen adviseurs en aanbieders, waarbij misbruik van economische machtsposities wordt voorkomen. Balans leidt ook tot duidelijke definities in wetgeving, zonder dat dit resulteert in een zware regeldruk.

SIVI stapt in de wereld van roadmaps

SIVI stapt in de wereld van roadmaps

"En wat heeft een aap hieraan?" Ik stelde deze vraag aan de verantwoordelijke voor alle projecten die Nederland in het kader van ontwikkelingssamenwerking uitvoert. De dame in kwestie had uitgelegd dat de projecten die ze uitvoeren van economisch nut moeten zijn voor Nederland, maar dat sustainability ook 'hot' is bij de selectie van projecten. Als voorbeeld werd een project genoemd voor de aanleg van een weg dwars door een jungle in Zuid-Amerika. Tja, de roadmap voor ontwikkelingssamenwerking is vast geen sinecure.