nieuws

Kifid tikt Promovendum op de vingers om lekkende nooddouche

Schade 3626

Een klant van Promovendum die op het punt stond zijn badkamer te gaan verbouwen, installeerde vorig jaar zomer een nooddouche in zijn tuin. De consument had de douche via een tuinslang verbonden aan een tappunt in de bijkeuken. Na het douchen vergat de klant de druk van de kraan te halen. De lekkage die het gevolg was leidde tot ruim 4.600 euro schade. Promovendum wees de claim af, maar moet bakzeil halen van Kifid.

Kifid tikt Promovendum op de vingers om lekkende nooddouche

Promovendum vond meerdere redenen om de claim af te wijzen. De klant had volgens de Dordtse verzekeraar kunnen voorzien dat de continue waterdruk een leidingbreuk tot gevolg zou hebben. De klant gebruikte bovendien een ongewapende tuinslang die voor dergelijke toepassingen ongeschikt is, waardoor er volgens Promovendum sprake was van merkelijke schuld. Tot slot ontstond de schade volgens de verzekeraar tijdens een verbouwing en golden er dus beperkte voorwaarden.

Onvoorzien

De geschillencommissie sloot zich allereerst niet aan bij de veronderstelling dat de schade niet onvoorzien was. Het open laten staan van de kraan hoeft volgens Kifid immers niet per definitie te leiden tot waterschade. “Voor zover [Promovendum] een striktere uitleg van het begrip ‘onvoorzien’ bepleit, is het aan hem om de Voorwaarden op dit punt te verduidelijken”, schrijft Kifid in de uitspraak.

Merkelijke schuld

Om aan te tonen dat er sprake was van merkelijke schuld, verwees Promovendum naar een opmerking van de schade-expert. Die stelde dat ongewapende tuinslangen beter niet kunnen worden gebruikt als er een continue waterdruk op de slang wordt gezet. Een zwakke plek kan zich dan volgens de expert snel openbaren. Het taalgebruik van de expert haalt volgens Kifid het argument onderuit: ongewapende slangen kunnen beter niet gebruikt worden, en een zwakke plek kan zich openbaren. Aan de criteria van merkelijke schuld is volgens Kifid niet voldaan.

Ingrijpende verbouwing

Tot slot beoordeelde de commissie of Promovendum een beroep mocht doen op de beperkte voorwaarden bij ingrijpende interne verbouwingen. Omdat de schade zich voordeed in de nacht van 19 juni en de werkzaamheden pas een dag later begonnen, was er volgens Kifid nog geen sprake van een verbouwing op de schadedatum. De consument had eerder 18 juni als start van de verbouwing opgegeven, maar de verklaring van de aannemer dat hij niet voor de 20e was gestart was voor Kifid afdoende bewijs.

Niet bindend

De commissie oordeelde daarom in een niet-bindend advies dat Promovendum de schade van 4.607 euro aan de consument dient te vergoeden.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel