nieuws

Muggensteek is geen ongeval; hersenbeschadiging leidt niet tot vergoeding

Schade 1964

Dat een vrouw een blijvende hersenbeschadiging heeft overgehouden aan een reis naar een tropische bestemming staat niet ter discussie. Ook is er geen redetwist over de oorzaak: een muggensteek, waardoor ze Japanse encefalitis heeft gekregen. Toch hoeft Nh1816 van de geschillencommissie van Kifid geen € 75.000 uit te keren aan de reizigster.

Muggensteek is geen ongeval; hersenbeschadiging leidt niet tot vergoeding

De vrouw reisde in de zomer van 2016 naar een tropische bestemming. Ze heeft een doorlopende reisverzekering met onder meer ongevallendekking afgesloten. Wanneer sprake is van een ongeval die blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, keert de verzekeraar maximaal € 75.000 uit, is vastgelegd in de polisvoorwaarden. De vrouw wordt gestoken door een ziekmakende mug en meende aanspraak te kunnen maken op de maximale vergoeding, omdat ze blijvend invalide zou zijn geraakt.

Claim

Nh1816 wees de claim van de verzekerde af, omdat ziek worden door een muggensteek op grond van de voorwaarden geen ongeval is. In de polisvoorwaarden is overigens ook expliciet opgenomen dat een insectenbeet of -steek geen ongeval is en dus niet onder de ongevalsdekking valt.

Voorwaarden

Toch stapte de vrouw naar Kifid, omdat ze van mening is dat de verzekeraar over de brug moet komen. De geschillencommissie kreeg ze niet aan haar zijde. “Op grond van de voorwaarden bestaat slechts dekking indien een verzekerde blijvend invalide is geraakt als rechtstreeks gevolg van een ongeval. Uitsluitend de muggensteek is te kwalificeren als ongeval. In artikel 8 van de voorwaarden is bepaald dat met een ongeval niet wordt bedoeld het ziek worden door een insectenbeet of -steek. Een objectieve uitleg van de voorwaarden brengt mee dat dit betekent dat blijvende invaliditeit als gevolg van het ziek worden door een insectenbeet of -steek niet is gedekt”, aldus de commissie in een bindend advies.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel