nieuws

DNB blaast discussie garantie versus schadeverzekering nieuw leven in

Schade 2716

DNB blaast discussie garantie versus schadeverzekering nieuw leven in

Een garantie in een koopovereenkomst kan in sommige gevallen beschouwd worden als schadeverzekering, maar is dat niet altijd. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een Q&A die ter consultatie aan de markt is voorgelegd. Als een garantie ziet op factoren als verlies en diefstal, kwalificeert DNB die als verzekering. Het maakt dan niet uit of de ‘garantie’ onderdeel is van de koopovereenkomst.

Met deze Q&A blaast de toezichthouder de discussie over de vraag wanneer iets een schadeverzekering is en wanneer een garantie nieuw leven in. Die laaide vorig jaar op nadat DNB op de eigen site een aanpassing deed in een uitleg over bovenwettelijke garantie. Dat leidde tot de conclusie dat de Bovag-garantie eigenlijk een verzekering is. Voor aangesloten garagehouders een wereld van verschil, omdat zij geen vergunning hebben om verzekeringsproducten te verkopen.

Wel of geen verzekering?

DNB heeft nu een nieuwe uitleg, in de vorm van een vraag-antwoord, geformuleerd. Deze ‘concept-Q&A’ heet ‘Garantie in koopovereenkomsten, wel of geen verzekering?’ Uitgangspunt voor de toezichthouder is dat sprake kán zijn van een schadeverzekering. Daarvoor moet de garantie aan de kenmerken van een schadeverzekering voldoen zoals die zijn benoemd in het Burgerlijk Wetboek. Er moet dan onder andere sprake zijn van een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt tot het doen van uitkeringen, terwijl de andere partij premie betaalt.

DNB geeft aan wanneer juist geen sprake is van een schadeverzekering. De garantie moet dan een ondergeschikt onderdeel zijn van de koopovereenkomst en moet uitsluitend betrekking hebben op de aard of een gebrek van het gekochte product. De garantieperiode mag bovendien niet langer zijn dan de levensduur die je redelijkerwijs van het product mag verwachten. Aan alle drie die eisen moet worden voldaan, wil DNB de garantie niet als schadeverzekering kunnen aanmerken.

Verlies en diefstal

“Een typische garantie in een koopovereenkomst ziet vaak op bestaande eigenschappen en tekortkomingen van een product en, meer in het algemeen, de kwaliteit die van het verkochte product mag worden verwacht”, schrijft DNB in een toelichting. “Een verzekering strekt daarentegen vaak tot het vergoeden van schade door toekomstige externe factoren, bijvoorbeeld verlies en diefstal. Een garantie die ziet op dergelijke (externe) factoren heeft niets te maken met de eigenschappen van het product zelf en zal dus in beginsel kwalificeren als een verzekering, ook als deze onderdeel uitmaakt van een koopovereenkomst.”

DNB legt deze concept-uitleg ter consultatie voor. Marktpartijen kunnen tot 24 augustus op de Q&A reageren.

Reageer op dit artikel