nieuws

Combined ratio autoverzekeraars kachelt verder achteruit

Schade 2176

Autoverzekeringen worden steeds verliesgevender. Op elke euro premie legden verzekeraars vorig jaar gemiddeld 22 cent toe, onder meer doordat het aantal aanrijdingen en het gemiddelde schadebedrag fors toenemen. Dat blijkt uit het trendrapport Moving forward in Mobility van claimsmanager CED, waarin ook ontwikkelingen worden verkend die het tij de komende jaren kunnen keren.

Combined ratio autoverzekeraars kachelt verder achteruit

Ondanks alle maatregelen van verzekeraars blijft de schadelast stijgen. Die kwam volgens prognoses in 2017 uit op meer dan € 2,9 mrd, een stijging van 7% ten opzichte van 2016. Het aantal schades per auto bleef gelijk.

Afleiding door smartphone

Het aantal schades door aanrijdingen stijgt fors, zo blijkt uit het trendrapport. Aanrijdingen zijn verreweg de grootste factor in de schadelast en het aantal aanrijdingsschades steeg in 2017 met 10%. Daarbij is afleiding door smartphonegebruik is een belangrijke factor.

Groeiend wagenpark

Ook de toegenomen drukte op de weg speelt een belangrijk rol. CED constateert dat het Nederlandse wagenpark blijft groeien. Inmiddels rijden er bijna 9,5 miljoen auto’s rond. Autodelen groeit weliswaar in populariteit, maar autobezit groeit nog steeds harder: inmiddels zijn er 94 auto’s op elke 100 huishoudens. Verwacht wordt dat het autobezit pas vanaf 2025 gaat afnemen.

Minder diefstal, meer schade

Het aantal autodiefstallen neemt al jaren af, maar de gemiddelde schadelast groeit juist: in vijf jaar tijd is die zelfs verdrievoudigd. Ook voor inbraak- en brandschades geldt dat er minder claims binnenkomen, maar dat de schadelast stijgt. Auto’s zelf én de apparatuur die mensen erin laten liggen, worden steeds duurder.

Verlies dreigt voor bestelauto’s

Ook verzekeringen van bestelauto’s dreigen verliesgevend te worden. De afgelopen jaren werd hier nog winst op gemaakt. Die is in 2017 echter bijna verdwenen, doordat het aantal schades per voertuig sterk is gestegen. Waarschijnlijk is de bloeiende economie (waardoor bestelauto’s meer kilometers maken) hier een belangrijke factor in.

Schadelast beperken

Het rapport gaat ook in op mogelijkheden om de schadelast de komende jaren te verminderen. “Ontwikkelingen zoals de opkomst van autonome auto’s en autodelen gaan de schadelast flink omlaag brengen”, zegt Marcel van Dijk, commercieel directeur van CED. “De vraag is alleen wanneer. Het rapport laat zien dat het effect nog even op zich laat wachten en dat verzekeraars zich moeten instellen op een verdere stijging van de schadelast.”

Besparen door AI en big data

Toch ziet Van Dijk wel mogelijkheden voor verzekeraars om het resultaat om te buigen. “Je moet niet vergeten dat verzekeraars nu gemiddeld 33 cent per verdiende euro aan kosten kwijt zijn. Artificial intelligence en big data bieden concrete kansen om het verzekerings- en claimproces veel efficiënter in te richten en grotendeels te automatiseren. Daarnaast zien we dat verzekeraars volop experimenteren met innovaties om bestuurders veiliger te laten rijden.”

In am:41 verhaalden de verzekeraars Univé en Vivat over de knoppen waaraan ze kunnen draaien om hun combined ratio bij autoverzekeringen weer op orde te krijgen: ‘Als grote verzekeraars met auto stoppen, zijn ze in één klap behoorlijk winstgevend’

Reageer op dit artikel