nieuws

Aegon vangt bot in zaak over behandelkosten dode hond

Schade 3011

Aegon vangt bot in zaak over behandelkosten dode hond

Een overleden hond heeft Aegon in verlegenheid gebracht. De verzekeraar weigerde aanvankelijk een claim van een klant uit te keren. De vrouw zou volgens Aegon bepaalde controlevragen niet naar waarheid hebben ingevuld. De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt echter anders en maant de verzekeraar om de door de vrouw gevorderde € 3.500 te betalen.

Begin 2015 heeft de vrouw via Kruidvat een huisdierenverzekering voor haar hond afgesloten bij Aegon. Twee maanden na het afsluiten van de verzekering is bij de hond vergevorderde kanker geconstateerd. Drie weken later is de hond overleden, waarna de vrouw de behandelingskosten bij de verzekeraar heeft geclaimd. Aegon heeft de claim afgewezen omdat “de controlevragen niet naar waarheid zouden zijn beantwoord en omdat het aannemelijk was dat de hond al kanker had bij de aanvraag.”

Drie experts
De klant is het niet eens met de afwijzing en dient daar een klacht op in. Om de klacht te onderbouwen, krijgt ze van drie dierenartsen een verklaring. De eerste dierenarts durft niet met zekerheid te zeggen “of de hond klachten had die door de ziekte werden veroorzaakt.” De tweede dierenarts, tevens oncoloog, verklaart dat “het niet aannemelijk is dat de ziekte al aanwezig was op het moment dat de ziektekostenverzekering is afgesloten.” De dierenarts baseert zijn uitspraak “op het agressieve ziektebeeld met een zeer korte overlevingstijd. De maximale overlevingstijd, indien niet behandeld, is vier tot zes weken.” De derde dierenarts geeft toe dat de vrouw in 2 jaar tijd drie keer langs is geweest met de hond voor een ontstoken plekje, “iets onbenulligs dat niets met kanker te maken heeft.”

Onbegrijpelijk
De Geschillencommissie vindt het onbegrijpelijk dat Aegon voorbij is gegaan aan de verklaringen van de drie dierenartsen. Daarnaast heeft Aegon niet kunnen bewijzen dat de vrouw de controlevragen niet naar waarheid zou hebben ingevuld en oordeelt uiteindelijk dat de verzekeraar de claim ten onrechte heeft afgewezen. Schade: € 3.500.

Reageer op dit artikel