nieuws

Nieuwe zorgverzekeraar wil in 2017 starten

Schade

Als het aan Jos de Blok (Buurtzorg Nederland), Jan Rotmans (Nederland Kantelt) en Mathieu Weggeman (hoogleraar Innovatie Management) ligt, is Nederland in 2017 een nieuwe zorgverzekeraar en een nieuwe zorgverzekering rijker: Zorgeloos Care.

Nieuwe zorgverzekeraar wil in 2017 starten

De initiatiefnemers gaan de omgekeerde weg bewandelen die zorgverzekeraar Anno12 heeft afgelegd. “Rob Adolfsen had vrijwel alles voor elkaar, behalve het benodigde aantal verzekerden. Hij heeft ons dan ook aangeraden te starten met het aantal mensen. Dat is de reden dat wij eerst 10.000 mensen aan ons willen binden en met Buurtzorg Nederland en Nederland Kantelt denken wij dat voor elkaar te krijgen”, zegt Rotmans (foto). “Het laatste wat ik wilde, was een nieuwe zorgverzekeraar starten. De zorg moet echter veranderd worden en dat lukt alleen met een nieuwe zorgverzekeraar en een nieuwe zorgverzekering”, stelt Rotmans. “Wij zijn al meer dan een jaar bezig met deze plannen, waar ook Rob Adolfsen bij is betrokken. Tussen nu en een jaar gaan wij de financiering en de liquide middelen voor elkaar krijgen en maken daarbij gebruik van zijn ervaringen.”

Eén zorgpolis
De initiatiefnemers willen één basispolis en één aanvullende polis in de markt zetten. “Wij denken dat wij een concurrerende premie in de markt kunnen zetten en dat onze deelnemers een lager bedrag dan de € 850 die ze voor Anno12 kunnen inleggen”, zegt Rotmans. “Wij hebben geen gebouwen, werken zonder winstoogmerk en zijn eigenlijk meer een coöperatie.” Vanavond vindt de lancering plaats in Pakhuis De Zwijger en gaat ook de website live. “Via Facebook en Twitter krijgen we al zoveel steunbetuigingen. Er is kennelijk een markt voor een nieuwe zorgverzekeraar”, aldus Rotmans.

Bureaucratie
“De huidige zorgverzekering bestaat uit omslachtige polissen en bakken aan bureaucratie. De verzekeraars zijn te veel gericht op geld en te weinig op zorg. Zorgeloos gaat zich juist richten op de mensen die zorg nodig hebben. Zij kunnen vertrouwen op het vakmanschap van de zorgprofessional. Met de mensen die zorg nodig hebben, gaan we samen de nieuwe zorgverzekeraar vormgeven”, zegt De Blok, oprichter van Buurtzorg Nederland. et zou mooi zijn als er straks nog maar één polis is. Mensen betalen hetzelfde, maar ze kunnen kiezen voor de best passende oplossing. Zo hebben verzekerden echt een stem”, aldus De Blok. Het initiatief werd op 12 november al bekend gemaakt.

 

 

Reageer op dit artikel