nieuws

NN moet pensioenklant zonder shoprecht toch laten overstappen

Pensioen 2215

Een brief met daarin de per abuis opgenomen passage ‘Kiest u voor een andere aanbieder?’ kost NN een pensioenklant. De verzekeraar probeerde de man met een ‘aanblijfbonus’ van € 1.400 te verleiden zijn strijd voor een overstap te staken. Tevergeefs. De Geschillencommissie oordeelt dat NN moet meewerken aan overdracht van zijn pensioenkapitaal.

NN moet pensioenklant zonder shoprecht toch laten overstappen

Nationale-Nederlanden informeert zijn klanten op 30 juni 2017 over de nieuwe Wet verbeterde premieregeling. Die geeft deelnemers de vrijheid te shoppen met hun pensioen als ze hun uitkeringsvorm willen omzetten van vast naar variabel of andersom. Dat shoprecht is wel beperkt. Deelnemers kunnen alleen naar een andere pensioenuitvoerder overstappen als hun eigen uitvoerder geen variabel pensioen aanbiedt.

Andere aanbieder

Nadat een klant aangeeft belangstelling te hebben, stuurt NN hem op 9 oktober 2017 een voorstel. Die brief wordt afgesloten met de volgende passage: “Kiest u voor een andere aanbieder? Dat vinden wij jammer. De reden van uw keuze horen wij graag van u.” Bij de Geschillencommissie stelt de verzekeraar later dat die zinnen ten onrechte aan het schrijven zijn toegevoegd.

De klant in deze Kifid-klacht gebruikt die passage echter om over te stappen. Hij verzoekt NN op 18 oktober 2017 om zijn pensioen over te dragen aan een andere verzekeraar. NN weigert daaraan mee te werken. De verzekeraar biedt namelijk zelf ook een variabele pensioenuitkering aan. NN doet de man een handreiking in de vorm van een eenmalige vergoeding van € 1.400 netto, omdat hij “korte tijd in de veronderstelling is geweest dat hij bij een andere pensioenuitvoerder een hoger pensioen kon ontvangen”.

Kamerbrief

De man slaat dat af en probeert via de Geschillencommissie alsnog overdracht af te dwingen. Hij vindt dat NN is tekortgeschoten in nakoming van de zorgplicht. De verzekeraar verwijst naar een Kamerbrief van toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma. Daarin staat dat het omzetten van een contract naar een variabele uitkering plaatsvindt bij de huidige verzekeraar. “Indien de huidige verzekeraar in het eerste halfjaar van 2017 geen variabele uitkering aanbiedt, willen verzekeraars medewerking verlenen aan een waardeoverdracht naar een variabele pensioenuitkering.” De verzekeraar heeft de man op 30 juni 2017 geïnformeerd en daarmee aan de voorwaarden voldaan. De overdracht mag immers later plaatsvinden, stelt NN.

Gerechtvaardigde verwachting

Omdat ook ter zitting de twee partijen niet nader tot elkaar komen, buigt de Geschillencommissie zich over de vraag in hoeverre de klant de gerechtvaardigde verwachting mocht koesteren dat NN zou meewerken aan een verzoek tot overdracht van zijn pensioenkapitaal. “De Commissie stelt vast dat in de brief van 9 oktober 2017 geen enkel voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid om desgewenst voor een andere uitvoerder te kiezen.” De beperking uit de Kamerbrief van de staatssecretaris kan hem niet worden tegengeworpen, vindt Kifid. “Gesteld noch gebleken is dat consument in alle redelijkheid van de inhoud van die brief op de hoogte had kunnen zijn.”

De Geschillencommissie wijst daarom de vordering toe. NN moet meewerken aan een overstap naar een andere uitvoerder. Het besluit is bindend.

Reageer op dit artikel