nieuws

Adviseur had ‘pijnlijke vergissing’ boeterente SNS Bank moeten checken

Financiële planning 8771

Een klant die dacht boetevrij te kunnen aflossen bij verkoop van zijn huis komt bedrogen uit. SNS Bank had dat weliswaar in een brief aan hem geschreven, maar hij had niet op die informatie mogen vertrouwen. Voor Kifid weegt daarbij extra zwaar dat hij werd bijgestaan door een financieel adviseur. Die had de juistheid moeten checken.

Adviseur had ‘pijnlijke vergissing’ boeterente SNS Bank moeten checken

De klager in deze Kifid-procedure heeft in 2007 een hypotheek van 291.800 euro gesloten bij SNS Bank. Hij kiest voor een rentevaste periode van 14 jaar. In de voorwaarden staat dat de bank 3% boete in rekening brengt als meer dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom wordt afgelost omdat de woning wordt verkocht terwijl de rentevaste periode nog niet is verstreken.

Van geen vergoeding naar 4.000 euro

Eind 2018 vraagt de man op verzoek van zijn adviseur een voorlopige aflosnota op. Daarin staat een boeterente van ruim 5.000 euro. Onder het kopje ‘Goed om te weten’ schrijft SNS: “Lost u de hypotheek in omdat u uw huis verkoopt? Dan hoeft u de vergoeding van de bank en/of de extra rente niet te betalen.”

De man verkoopt zijn woning een halfjaar later. Op de definitieve aflosnota rekent SNS een boeterente van 4.004 euro. Via de Geschillencommissie vordert de man dat bedrag terug.

Brief is duidelijk, maar klant mocht er niet op vertrouwen

Hij krijgt echter nul op het rekest. De commissie is duidelijk over de brief van SNS van eind 2018. Daaruit blijkt klip-en-klaar dat bij vrijwillige verkoop van de woning geen vergoeding wordt berekend. De bank stelt dat het een voorlopige berekening betreft, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Dat doet niet ter zake, zegt Kifid, want het voorlopige karakter heeft betrekking op de rente en niet op de andere informatie in de brief.

Duiding bij Kifid-uitspraken

Duiding bij Kifid-uitspraken

Toch krijgt de man zijn boeterente niet terug. Hij had er volgens de Geschillencommissie niet op mogen vertrouwen dat de mededeling van SNS klopte. Uit de offerte bleek immers dat bij verkoop van het onderpand een vergoeding verschuldigd zou zijn. Hij heeft in ruil daarvoor korting op de hypotheekrente gekregen.

SNS heeft standaardbrieven aangepast

Kifid vindt het daarbij ook van belang dat zijn financieel adviseur om de voorlopige aflosnota had gevraagd. De offerte was duidelijk, oordeelt de Geschillencommissie, maar de begeleidende brief zorgde voor verwarring. “In een dergelijk geval mag van adviseur worden verwacht dat deze contact opneemt met de Bank om te vragen of de informatie correct is”, aldus de uitspraak. Adviseur noch klant heeft dat gedaan. De vordering wordt daarom afgewezen.

De commissie noemt de foutieve mededeling een “pijnlijke vergissing” van de bank, maar dat maakt de zaak niet anders. SNS heeft inmiddels de standaardbrieven aangepast om vergelijkbare verwarring in de toekomst te voorkomen.

Reageer op dit artikel