nieuws

Michiel Meijer (Van Bruggen Adviesgroep): ‘Stop met het sturen van laffe persberichten’

Financiële planning 8121

Michiel Meijer (Van Bruggen Adviesgroep): ‘Stop met het sturen van laffe persberichten’

“Als onze klanten een klacht hebben, dan sta je ze te woord en dan ga je naar de Radar-uitzending toe als de redactie je belt. Dit is een opmerking naar de banken toe: hou op met die laffe persberichten die tijdens de uitzendingen worden voorgelezen, we moeten er zijn voor onze klanten,” zo sprak dagvoorzitter Michiel Meijer, algemeen directeur Van Bruggen Adviesgroep, gisteren tijdens de eerste dag van het Hypotheken Event 2018 georganiseerd door IIR.

Meijer somde de volgens hem meest opmerkelijke hypotheekontwikkelingen van 2017 op: grote franchiseketens die te koop stonden, grootbanken die commercieel weer actief werden, voorwaartse ketenintegratie (verzekeraars die belang nemen in franchiseketens) en de grote aandacht voor risico-opslag.

Stijging hypotheekrente

De hele dag door kon het publiek via de smartphone reageren op stellingen. Bij de eerste stelling van de dag (de hypotheekrente gaat in 2018 verder omhoog), antwoordde meer dan 90% van het publiek met een ja. Hoogleraar Johan Conijn van de Amsterdam School of Real Estate trapte de dag af tijdens de eerste sessie die ging over de schaarste op de woningmarkt. In deze sessie werd vooral gepraat over de rol van de overheid, de gevolgen van regulering en de impact van buitenlandse investeerders op de markt.

Tekort op de woningmarkt

Volgens Conijn staat de aanhoudende groei van huishoudens in directe relatie tot het grote tekort op de woningmarkt. De lage rentestand zorgt volgens hem voor meer vraag en drijft de prijzen op. Conijn ging ook in op de dilemma’s in de markt. Door de aanhoudende activiteit van beleggers ontstaat er volgens hem een spanningsveld in de marktwerking en komt de betaalbaarheid van woningen in het geding. Andere dilemma’s zijn volgens hem de regulering in steden als Amsterdam en Utrecht, de rol van woningcorporaties in het middensegment -waarin corporaties volgens hem belemmerd worden door beperkte investeringsmogelijkheden-, en het dilemma van beleggers die koopwoningen ‘omtoveren’ naar huurwoningen.

‘Perverse prikkels’

Het panel, dat voor de discussie omtrent dit onderwerp was uitgenodigd, bestond uit Rogiers Wissink van RNHB, algemeen directeur NVM Ger Jaarsma, wethouder Wonen, ruimte en vastgoed Paulus Jansen van de gemeente Utrecht en Co Koning, algemeen directeur Vereniging Vastgoed Belang. De heren bespraken onder andere de impact van beleggers op de markt. Koning gaf aan dat hij de effecten wel mee vond vallen. Jaarsma: “De vraag is of het slecht is dat beleggers woningen opkopen. We hebben een tekort van 200.000 woningen. Ik vind het niet zo spannend of mensen hun huis kopen of huren. Het probleem is het tekort. Voor starters met een laag inkomen is het nu lastig, zowel in de huur- als in de koopmarkt. Wethouder Jansen gaf aan dat overregulering alleen maar zorgt voor ‘perverse prikkels’.

Transformatie kantoorpanden

Wissink vindt de komst van de beleggers een positieve ontwikkeling. “Vergeet niet hoeveel kantoorpanden door beleggers worden getransformeerd, ook in Utrecht, waardoor er meer woonruimte ontstaat. Ik ben blij wat er in Utrecht gebeurt.” Conijn gaf aan dat de statistieken rondom buy-to-let ontwikkelingen niet een compleet beeld laten zien. “Volgens mij is de impact veel groter.” Jaarsma vermoedt dat de ontwikkeling van buy-to-let zich als een olievlek over heel Nederland verspreidt. “In steden als Utrecht en Amsterdam is dit niet meer zo interessant voor beleggers omdat het rendement steeds kleiner wordt”. Volgens Jaarsma verspreidt de interesse nu naar steden zoals Hoorn. Koning zag het probleem niet: “Het is maar de vraag of het een probleem of de oplossing is. In Amsterdam zie je nu dat mensen die er wonen en werken gezamenlijk, bijvoorbeeld als vier vrienden, een huis kopen. Dat is toch een oplossing voor die mensen.” Jansen meldde dat de gemeente Utrecht geen corporatie-woningen meer aanbiedt aan beleggers.

‘Kwetsbare doelgroepen’

In de sessie over de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ging het over de doelgroep senioren en de problemen die het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) signaleert voor deze doelgroep. WEW focust zich de laatste jaren steeds meer op ‘kwetsbare doelgroepen’. Senioren stromen volgens productmanager Marcel Sippekamp van WEW maar moeilijk door waardoor verhuizen voor velen bijna onmogelijk wordt. Sippekamp gaf aan in overleg te zijn met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Nibud waarbij de uitgangspunten zijn: reguliere voorwaarden & normen en andere regelgeving. Sippekamp werkt toe naar het bepalen van een set kenmerken van de doelgroep en aanvullende voorwaarden. Hij wil een aangepast acceptatiekader voor NHG- toetsing op werkelijke lasten.

Buitenlandse investeerders

Ruben van Leeuwen, Head of Credit Strategy & Regulation bij Rabobank, sprak over buitenlandse investeerders en hun invloed op de Nederlandse woningmarkt. Van Leeuwen houdt zich voornamelijk bezig met hypotheekobligaties en werkt met institutionele beleggers uit het buitenland. Hij somde de buitenlandse partijen op de huidige markt op: Argenta, Lloyds en IQwoon. Van Leeuwen vroeg het publiek hoe groot het marktaandeel van buitenlandse partijen in nieuwe hypotheekproductie in 2017 was. Volgens de inschatting van Van Leeuwen ligt dit tussen de 5-10%. “Het loopt niet echt storm”, zo zei hij. “Het alternatief is de verkoop van bestaande portefeuilles, Rabobank is daarin actief.”

Complexiteit hypotheekcontracten

De grootste barrière voor buitenlandse partijen om te beleggen in Nederlandse hypotheken ligt volgens Van Leeuwen, en tevens het publiek, in de complexiteit van hypotheekcontracten. Hij ging ook in op de invloed van verzekeraars en pensioenfondsen op de woningmarkt. Van Leeuwen gaf aan dat hij dacht dat de ‘rek eruit’ was bij de investeringen van verzekeraars. “Pensioenfondsen daarentegen, daar zie ik nog veel potentie.”

Lees ook deel 2 over dit event met onder andere de ‘Lessen van het provisieverbod’ van eigenaar en onderzoeker Peter Risseeuw van onderzoeksbureau Periscoop.

 

Reageer op dit artikel