nieuws

‘Moeten hypotheekadviseurs hun werk niet verbreden?’

Branche 1971

‘Moeten hypotheekadviseurs hun werk niet verbreden?’

Onderzoeker Peter Risseeuw (Periscoop) deed samen met Decisio onderzoek naar de effecten van het provisieverbod in de markt. Hij sprak gisteren ook op het Hypotheken Event 2018 in Utrecht. Volgens hem zijn er geen slachtoffers gevallen door het provisieverbod. Tijdens andere sessies werd nagedacht over de toekomst van het hypotheekadvies waarbij werd ingegaan op het digitale aspect, maar ook op de vraag of de hypotheekadviseur zijn of haar werk niet moet gaan verbreden.

Risseeuw gaf een korte presentatie en vertelde in een raptempo de ‘lessen van het provisieverbod’. “Het provisieverbod is buitengewoon succesvol”, zo zei hij gisteren tijdens het Hypotheken Event 2018. Onderzoeksbureaus Periscoop en Decisio onderzochten marktgedrag, marktstructuur en beleidsdoelen van het provisieverbod.

Verhoudingen aanbieders en adviseurs

Het provisieverbod en de nieuwe verhoudingen tussen aanbieders en adviseurs zijn volgens Risseeuw (zie foto) eigenlijk heel makkelijk door de markt geabsorbeerd. Tijdens het event gaf hij wederom aan wat hij in een eerder interview met am: ook vertelde: “Het verbreken van de financiële banden tussen verzekeraars, banken en adviseurs is een stevige omslag geweest die in korte tijd is doorgevoerd, zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. Ja, het aantal adviseurs loopt terug, maar dat is al jaren het geval.” Het marktaandeel is door het provisieverbod volgens de onderzoeker niet aangetast en heeft volgens hem geen slechte gevolgen gehad voor het intermediair.

Over de relatie tussen aanbieders en adviseurs zei Risseeuw: “Eén van de veronderstellingen tijdens het onderzoek was dat er hechte banden waren tussen adviseurs en aanbieders en er een beperkte keuzevrijheid was voor adviseurs. In 2012 was het zo dat 60% van de hypotheekadviseurs werkte met één of twee aanbieders, in 2016 was dat 22%”.

De waarde van advies

Risseeuw ging daarna vooral in op de waarde van advies, die in het bewustzijn van consumenten nog wat inhaalslagen nodig heeft. De ondernemer gaat met dit deel nog niet goed om vond hij. “Dat moet nog duidelijk worden gemaakt naar de consumenten toe. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer er eenmaal al een relatie is met de consument zij tevreden zijn over de de advieskosten, maar wanneer er nog geen relatie is blijkt het moeilijk uit te leggen?” Adviseurs hebben volgens hem moeite met het doorbreken van onwil.

Volgens de onderzoeker rukt execution only op in de hypotheekmarkt. Voor starters is volgens hem de onzekerheid te groot en het aanbod te beperkt. De grootste uitdagingen in de markt liggen volgens hem in de one size fits all regelgeving verstrekking, de interpretatie en verschillen in advies en bemiddeling, Wft-regime voor ketenpartners, de AVG en privacyregelgeving. Verder zei hij: “Het compliance denken kan er toe leiden dat de explain-ruimte onvoldoende benut wordt. Bij het ontwikkelen van digitaal advies is het ook belangrijk dat er niet te veel op de grootste gemene deler gemikt wordt.”

Toekomst digitaal advies

De toekomst van digitaal advies was het onderwerp van de sessie daarna. Naast Risseeuw deden ook Coen de Ruiter, algemeen directeur Independer, en algemeen directeur Pieter van Tuinen van Van Bruggen Adviesgroep en Bas Boelhouwers van MoneYou mee aan deze paneldiscussie. De Ruiter liet blijken dat hij geheel voor digitaal advies is. “Mensen willen zelf aan het stuurwiel zitten”, vertelde De Ruiter. Van Bruggen gaf al snel aan dat de mens in het adviestraject ook een belangrijke speler blijft. “De mens maakt echt het verschil”, zo zei hij. Volgens Boelhouwers blijft de mens op zoek naar bevestiging: “De vraag is, hoe kunnen we die leveren”. Volgens hem moet dit bij execution only gebeuren met goede tooling en informatievoorziening. “Onterechte zelfoverschatting moet ook aangepakt worden”, meldde Boelhouwers. De Ruiter gaf wel aan iets in een hybride-model te zien. “Klanten hebben veel behoefte aan mens-tot-mens contact. Ik zie wel kansen voor een hybride-model met execution only plus advies.”

Verbreding van advieswerk

De panelleden werden uitgedaagd door dagvoorzitter Michiel Meijer, algemeen directeur Van Bruggen Adviesgroep, die opmerkte: “Moeten we ons advieswerk niet verbreden en meer dan alleen hypotheekadvies geven?”. Risseeuw gaf daar op aan: “Vanuit het provisieverbod gezien is specialisatie goed voor deskundigheid.” De andere panelleden zagen wel iets in de optie van adviesverbreding. Directeur Wytze-Jan de Jong van De Hypotheker mengde zich ook in dit gedeelte van de discussie en gaf aan bezig te zijn met nieuwe labels zodat zijn bedrijf straks meer aan kan bieden dan alleen hypotheekadvies. “We zijn nu bezig met labels als ‘Jazeker, Zelfzeker en +Zeker’”. Wat voor advies straks via die labels zal worden gegeven werd niet verteld tijdens de discussie.

Bij de vraag hoe het komt dat klanten schrikken van advieskosten gaf Van Tuinen aan dat klanten meer geïnformeerd moeten worden. Michiel Meijer vertelde dat hij dit schrikbarend vindt: “We kunnen deze mensen dus niet goed informeren, schokkende conclusie.”

*****

Lees hier ook het andere item over dit event waarin Michiel Meijer onder andere zegt: “Als onze klanten een klacht hebben, dan sta je ze te woord en dan ga je naar de Radar-uitzending toe als de redactie je belt. Dit is een opmerking naar de banken toe: hou op met die laffe persberichten die tijdens de uitzendingen worden voorgelezen, we moeten er zijn voor onze klanten”.

Reageer op dit artikel