nieuws

Kifid: ‘Geldverstrekker moet inkomensgegevens zelf checken’

Financiële planning 2687

Kifid: ‘Geldverstrekker moet inkomensgegevens zelf checken’

Geldverstrekker Quion moet de schade die een hypotheekklant door overkreditering leed deels vergoeden. De Geschillencommissie van Kifid oordeelde dat Quion niet zonder meer af had mogen gaan op inkomensgegevens die de consument zelf had aangeleverd. Een geldverstrekker moet die gegevens volgens de commissie op juistheid en betrouwbaarheid controleren. Quion liet dit na, en schoot daarmee tekort in haar zorgplicht. De klant gaat zelf ook niet helemaal vrijuit.

Na een oversluiting in 2008 verstrekte Quion 50, een onderdeel van Quion, aan een klant een hypotheek van €540.000 tegen een vaste rente van 9,05% per jaar. In deze Kifid-zaak gaat het om een zogenaamde ‘Self Verified’-hypotheek. Quion ging hierbij uit van een ‘Eigen Verklaring’ waarmee de klant zijn inkomen opgaf.

Betalingsachterstand

In 2009 ontstaat er een achterstand in de termijnbetalingen. Die wordt begin 2012 ingelopen, maar aan het eind van dat jaar is er sprake van een nieuwe betalingsachterstand. Op dat moment sluit de consument zijn hypotheek bij Quion over naar een gunstiger rentetarief van 3,34% voor drie jaar vast. De geldverstrekker doet in 2015 een voorstel van renteverlenging van 4,2% bij opnieuw een rentevastperiode van drie jaar.

Lager rentetarief

De consument vindt dat hij recht heeft op een lager rentetarief. Zijn huis is in de periode tussen 2012 en 2015 meer waard geworden en de marktrente is gedaald. Hij wil van Quion bovendien een schadevergoeding voor overkreditering. Die wijst dat verzoek van de hand met verwijzing naar de ‘Eigen Verklaring’.  Daarin heeft de klant verklaard dat “een overschatting van het inkomen betalingsproblemen met zich mee kan brengen”, en dat “het opgegeven inkomen gelijk is aan het werkelijke inkomen”.

Zelf informatie inwinnen

De Geschillencommissie vindt echter dat Quion de verantwoordelijkheid hiermee afschuift. De geldverstrekker had zelf informatie moeten inwinnen over de inkomens- en vermogenspositie van de consument. Enkel afgaan op de Eigen Verklaring is in strijd met de zorgplicht uit de Wft. Wanneer de inkomensgegevens voldoende op juistheid en betrouwbaarheid waren gecontroleerd, zou zijn gebleken dat de hypotheek niet verstrekt had mogen worden, aldus Kifid.

De schade hiervan moet Quion deels vergoeden. De Geschillencommissie oordeelt dat dit neerkomt op vergoeding van de rente over de te veel verstrekte hypotheek. Dat geldt zowel voor de periode 2008 tot heden als de toekomstig te betalen rente zolang het overgekrediteerde bedrag niet is afgelost.

Eigen schuld

De consument treft echter zelf ook blaam, vindt Kifid. In 2008 deed hij een onjuiste en onrealistische opgave van inkomsten. Hij hoopte zo de overwaarde in zijn huis verzilveren voor zijn onderneming. Hij gaf een verwacht inkomen uit zijn bedrijf op van €85.000 terwijl in 2006 en 2007 het bedrijfsresultaat nog negatief was. Ook was er in 2007 en 2008 sprake van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Onrealistisch en veel te rooskleurig

De consument heeft de geldverstrekker een volstrekt onrealistisch en veel te rooskleurig beeld gegeven van zijn financiële mogelijkheden, aldus de Geschillencommissie. Kifid wijkt daarom af van de vaste rechtspraak waarin het uitgangspunt is dat schending van een zorgplicht door een financieel dienstverlener zwaarder weegt dan een fout van een consument. De helft van de schade blijft nu voor rekening van de consument.

Onaanvaardbare rente

In het dispuut over de hoogte van de rente die Quion in 2015 voorstelde, is Kifid volledig op de hand van de consument. Het rentevoorstel lag 40% hoger dan de in de markt gebruikelijke rente op dat moment. De Geschillencommissie vindt zo’n verhoging onaanvaardbaar en noemt een rente van 3% voor een rentevastperiode van drie jaar een redelijk tarief. De commissie weegt mee dat deze consument niet kan overstappen naar een andere geldverstrekker en dus afhankelijk is van de rentetarieven van Quion. Alle boven die 3% betaalde rente moet Quion vergoeden.

Reageer op dit artikel