nieuws

Aegonmedewerker klaagt over lagere Koersplan-compensatie door personeelskorting

Financiële planning 2554

Aegonmedewerker klaagt over lagere Koersplan-compensatie door personeelskorting

Een (voormalige) Aegonmedewerker heeft bij het Kifid geklaagd over het compensatiebedrag dat hij kreeg naar aanleiding van het Koersplan-arrest. Omdat hij personeelskorting van Aegon ontving, pakte de compensatie voor hem lager uit. Een door het Kifid ingeschakelde expert geeft de klant gelijk. Maar de Geschillencommissie legt dit advies terzijde en concludeert dat Aegon het Koersplan-arrest correct heeft uitgevoerd.

De klant sluit in 1991 een Koersplanovereenkomst met Aegon. Hij kreeg als Aegonmedewerker op zijn inleg van 291 gulden 41 gulden personeelskorting. In 2007 keert de verzekering ruim € 33.000 uit. Medio 2013 wijst de Hoge Raad het Koersplanarrest. De klant is aangesloten bij Stichting Koersplan de Weg Kwijt en dus wordt ook zijn ORV-premie met terugwerkende kracht verlaagd. Voor de klant betekent dat een vergoeding van € 111.

Aegon: korting verrekend met ORV-premie
De klant dient een klacht in: volgens hem had bij de berekening uit moeten worden gegaan van een bedrag van € 132 euro en niet van € 113 (het bedrag na personeelskorting). Aegon legt uit dat de personeelskorting een korting op de inleg is en wordt verrekend met de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. “Daardoor is de betaalde bruto risicopremie voor personeelsleden veel lager dan voor niet personeelsleden.” En omdat klanten zonder korting een hogere premie betaalden krijgen ze een hogere compensatie.

De klant stapt naar het Kifid. De klant bestrijdt dat de korting is verrekend met de premie voor de overlijdensrisicodekking. Dat is niet met hem overeengekomen stelt hij. Hij eist een aanvullende vergoeding. De verzekeraar stelt op haar beurt dat de klant dat wel wist en dat vooraf is vermeld wat de bedragen met en zonder personeelskorting waren. “Consument heeft daarover geen vragen gesteld en geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de overeenkomst te vernietigen.”

Actuaris: dit kan niet de bedoeling zijn
Het Kifid schakelt een actuaris in. Die geeft de klant gelijk. Hij stelt dat het voordeel van de personeelskorting (€ 3400) is veranderd in een nadeel in de compensatie (€ 4700). Dat kan volgens de actuarieel adviseur niet de bedoeling zijn. De Geschillencommissie van het Kifid volgt deze redenatie echter niet. “Het bedrag van circa € 3400 aan genoten personeelskorting bestaat uit de som van de maandelijks genoten kortingen zonder verdere renteopbrengsten en kan volgens de Commissie – anders dan de actuarieel adviseur van Kifid meent – niet zonder meer vergeleken worden met de eenmalige compensatie van circa € 4700 die zou zijn toegekend indien geen personeelskorting zou zijn verleend.”

De Commissie kiest als uitgangspunt de vraag of de klant is benadeeld als gevolg van de genoten personeelskorting ten opzichte van de situatie zonder personeelskorting. Zij gaat er daarbij van uit dat de personeelskorting van toepassing is op de verschuldigde risicopremie. “Door de uitspraak van de Hoge Raad valt de genoten korting qua bedrag achteraf weliswaar lager uit, maar dit kan er niet toe leiden dat een hogere spaarinleg zou gelden dan het feitelijk door Consument maandelijks betaalde bedrag.”

Kifid: de klant klaagt onterecht
In de onderhavige situatie, waarin de klant personeelskorting heeft genoten, constateert de Commissie dat zij per saldo een rendement van 6,21% op haar inleg heeft behaald. Wanneer de klant een contract zonder personeelskorting zou hebben gesloten, zou zij een rendement van 5,96% op de inleg hebben behaald. “Dit leidt tot de conclusie dat de personeelskorting in combinatie met de uitgekeerde compensatie geen nadeel heeft opgeleverd ten opzichte van de situatie waarin Consument geen personeelskorting zou hebben genoten. De conclusie is dat Consument niet terecht klaagt over de compensatieberekening van Verzekeraar. De Commissie wijst de vordering van Consument daarom af.”

Hoger beroep
Gelet op de aard van de zaak en het feit dat de Commissie met haar uitspraak afwijkt van het advies van haar actuarieel adviseur ziet de Commissie aanleiding om hoger beroep van deze beslissing open te stellen.

Reageer op dit artikel