nieuws

‘Wettelijke nazorg niet los te koppelen van advies- en bemiddelingstraject’

Financiële planning 2196

‘Wettelijke nazorg niet los te koppelen van advies- en bemiddelingstraject’

De wettelijke nazorg is een integraal en niet los te koppelen onderdeel van het advies-en bemiddelingstraject van een hypothecaire geldlening. En die nazorg is als het goed is al in de kostprijs voor het gehele traject opgenomen. Dat schrijft Coen Fledderus, advocaat bij Polis Advocaten, in een blog op amweb als reactie op de Kifiduitspraak over wettelijke en aanvullende nazorg.

Fledderus legt uit dat het noch de adviseur noch de klant vrij staat om één of meer onderdelen uit het dienstverleningsdocument buitenspel te zetten. “Dan ontstaat namelijk een onvolledig en gemankeerd traject dat op gespannen voet komt te staan met de wet- en regelgeving. De klant zal er dus van doordrongen moeten zijn (of: worden) dat in het in rekening te brengen bedrag –waarvan gespreide betaling slechts beperkt mogelijk is- ook de wettelijke verplichte werkzaamheden alvast begrepen zijn die in de jaren ná het kopen van de woning nog door de adviseur verricht moeten worden. Dit is dus geen keuzemogelijkheid van de adviseur of van de klant.”

Lees hier de uitspraak van Kifid.
Lees hier de blog van Coen Fledderus.

Reageer op dit artikel