nieuws

Kifid bestraft eenzijdig sluiten adviesdossier

Financiële planning 1547

Kifid bestraft eenzijdig sluiten adviesdossier

Verbrugge Assurantiën uit Raamsdonksveer moet € 750 euro aan advieskosten terugbetalen voor het herstructureren van een hypothecaire geldlening. Volgens de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid beëindigde Verbrugge ten onrechte eenzijdig het klantdossier nadat de eerste offerte was verlopen. Volgens Kifid ligt de schuld deels ook bij de klant omdat deze niet tijdig een correcte werkgeversverklaring had ingevuld.

De klant kwam begin vorig jaar in contact met de adviseur over het afkopen van een beleggingsverzekering. De klant ziet hier in eerst instantie vanaf en verzoekt de adviseur om uit te zoeken of het vanwege de lage rente niet handiger is om diens hypotheek over te sluiten. De adviseur geeft daarbij aan dat een eventuele afkoopsom voor de beleggingsverzekering kan worden ingezet om de boeterente te voldoen.
Medio vorig jaar overlijdt een naaste familielid van de klant. Desalniettemin stuurt deze toch korte tijd later de getekende offerte naar de adviseur. Na de zomer, als de adviseur terug is van vakantie, zullen de benodigde stukken zoals een werkgeversverklaring worden opgevraagd.

Verkeerd ingevulde werkgeversverklaring
Begin september 2015 komt er zand in motor van het aanvraagtraject. De klant levert meerdere keren een verkeerd ingevulde werkgeversverklaring aan en de geldverstrekker weigert vervolgens de geldigheid van de uitgebrachte offerte te verlengen. De adviseur biedt aan een nieuwe offerte aan te vragen, maar door de aanpassing van de leennormen per 1 juli 2015 en gewijzigde rentetarieven is de maximale leensom een stuk lager. De klant zou nu € 19.000 uit eigen middelen moeten financieren. De adviseur biedt evenwel aan dit tekort persoonlijk aan de klant voor te schieten.

De klant laat in november 2015 echter weten eerst te willen wachten op uitsluitsel van een hersteladvies van de verzekeraar. Enkele dagen later laat de adviseur de klant weten het hypotheekdossier te zullen sluiten en de resterende kosten van €1.500 in rekening te zullen brengen. De klant gaat hiermee niet akkoord en stelt dat de vertraging in het dossier is opgetreden door de familieomstandigheden. De adviseur stelt zich op het standpunt dat het advies hoe dan ook betaald moet worden omdat het werk wel is uitgevoerd.

Geen redenen die gewichtig genoeg waren
Kifid stelt zich echter op het standpunt dat Verbrugge geen redenen had die gewichtig genoeg waren om de adviesovereenkomst eenzijdig te beëindigen. “Consument heeft op 13 november 2015 aangegeven het advies van de verzekeringsmaatschappij over de beleggingsverzekering af te willen wachten voordat een beslissing zou worden genomen. De Commissie begrijpt hieruit dat Consument in beginsel de relatie met Adviseur wenste voort te zetten. Uit het klachtdossier blijkt dat Consument meerdere malen de werkgeversverklaring onjuist heeft ingevuld. De Commissie wenst daaraan, gezien de omstandigheden, waarin Consument vanwege het overlijden van een naaste verkeerde, niet de conclusie te verbinden dat Adviseur op deze grond gerechtvaardigd het vertrouwen in Consument mocht verliezen.”

Omstandigheden voor rekening en risico consument
Dat de consument zelf meermaals een verkeerde werkgeversverklaring inleverde, wordt hem wel door Kifid aangerekend. “Hoewel omstandigheden daarvoor de grondslag vormen, blijven deze omstandigheden voor rekening en risico van Consument.”
Kifid besluit op grond van deze argumentatie dat de advieskosten ‘gematigd’ moeten worden en de adviseur € 750 dient terug te betalen.

Reageer op dit artikel