nieuws

2Gather Financial opnieuw de klos bij Kifid

Financiële planning 3202

2Gather Financial opnieuw de klos bij Kifid

Het Tilburgse adviesbedrijf 2Gather Financial moet € 2.380 terugbetalen aan een klant omdat het volgens klachteninstituut Kifid tekort is geschoten bij het uitvoeren van werkzaamheden voor een klant die de rentevastperiode voor haar hypotheek wilde omzetten van variabel naar vast. De klant krijgt niet de volledige advieskosten terug omdat zij de gevraagde inkomensgegevens  niet op tijd had aangeleverd. Het is niet de eerste keer dat Kifid 2Gather dwingt tot het terugbetalen van advieskosten. 

Begin vorig jaar sloot de klant een overeenkomst van opdracht met 2Gather Financial naar aanleiding van het aflopen van een beleggingsverzekering. Het Tilburgse advieskantoor bracht € 1.450 in rekening voor complete financiële planning, aanvraag hypotheekofferte € 875,00, begeleiding hypotheekaanvraag € 875,00 en schadeverzekeringen particulier € 225,00. Korte tijd later tekende klant nogmaals een overeenkomst van opdracht waarbij de vakjes ‘Vermogen box I’ en ‘Waardeoverdracht’ waren aangevinkt. Hiervoor bracht 2Gather € 475 in rekening. Al met al leidde het tot een totaalfactuur van € 3.380 waarin een korting van 8% verwerkt was.

Verder dan het opmaken van een, uiteindelijk niet ondertekend, klantprofiel komen de Tilburgers niet. Wel verzoekt 2Gather de klant in mei 2015 nog tot het toesturen van een verklaring van het UWV over de lopende WIA-uitkering van de vrouw. Zij voldoet daar niet aan het omdat het volgens haar zinvoller is om te wachten op de gegevens van haar pensioen waar zij vanaf 28 augustus recht op heeft. 2Gather grijpt de weigering van de vrouw aan om de aanvraag van de hypotheek uit te stellen tot augustus 2015. In de tussentijd weet de klant echter zelf haar hypotheek rechtstreeks bij de bank over te sluiten van variabel naar vast.

Hypothecaire geldlening tot haar 95ste
2Gather doet de vrouw afgelopen juni een voorstel tot een het terugbetalen van een deel -€ 1.242- van de advieskosten. De klant gaat hier niet mee akkoord omdat volgens haar de adviseur ernstig is tekort geschoten bij het nakomen van de overeenkomst van opdracht. Zo zou er geen sprake zijn van een inventarisatie van haar persoonlijke situatie en kreeg ze slechts ‘computeruitdraaien’ van rentes mee die niet overeenkwamen met haar situatie. Ook deugt het advies voor de nieuwe hypotheek niet met haar persoonlijke situatie. Op het adviesrapport staat een foto van het huis van de buren en er is sprake van een garage die mevrouw niet heeft. Het advies zou neerkomen op een hypothecaire geldlening tot haar 95ste jaar waarbij haar besteedbaar inkomen achteruit zou gaan.

De Geschillencommissie  van Kifid onderschrijft de zienswijze van de klant. Volgens de commissie zijn de werkzaamheden beperkt gebleven tot een financieringsopzet en het opstellen van een vergelijkend lastenoverzicht. “De overige diensten zijn niet of onvoldoende uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld € 225 in rekening gebracht voor schadeverzekeringen, terwijl 2GF slechts heeft vastgesteld dat de Consument geen schadeverzekering wil of heeft. Wel erkent Kifid dat de consument bepaalde inkomensgegevens had willen afwachten, al had de adviseur de klant hierbij “bij de hand moeten nemen”

Het is niet de eerste keer dat 2Gather wordt veroordeeld tot het terugbetalen van advieskosten. Begin mei werd het advieskantoor door Kifid veroordeeld tot het terugbetalen van  € 4.554 aan advies- en bemiddelkosten aan een klant omdat het had verzuimd deze te informeren over de geringe kans op een succesvol adviestraject.

Reageer op dit artikel