nieuws

‘Ondernemers moeten nadenken over gevolgen Herstelkader’

Financiële planning 906

‘Ondernemers moeten nadenken over gevolgen Herstelkader’

Het Kifid gaat ondernemers uit het mkb de gelegenheid geven zich te beraden over de gevolgen van de coulanceregeling Herstelkader voor hun klachtzaak bij het mkb-derivatenloket van Kifid. Eventueel kunnen zij daarover in overleg te treden met hun bank. Dat meldt het klachteninstituut op haar website.

Het Kifid zegt dat de procedure daarom zal worden aangehouden zolang partijen tijd voor overleg nodig hebben. “Als deze weg uitmondt in een schikking, dan wordt de procedure beëindigd”, zo is te lezen. Momenteel zijn bij het Kifid nog 45 klachtzaken over mkb-rentederivaten in behandeling. “Tot nu toe zijn 28 zaken afgehandeld, waarvan er 15 toch nog zijn geschikt, er 1 is toegewezen en er 2 zijn afgewezen. De overige zaken zijn om inhoudelijke of procedurele redenen geëindigd.”

Als mkb’ers geen belang hechten aan het aanhouden van de behandeling van hun klacht, dan wordt de procedure bij Kifid voortgezet. Dat geldt overigens ook in het geval de betrokken bank de procedure wel zou willen aanhouden.

Derivatencommissie
Eerder deze maand heeft de onafhankelijke derivatencommissie het Herstelkader voor de rentederivaten gepresenteerd. Deze collectieve regeling bepaalt hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren in de vorm van een coulancevergoeding. De procedure voor een coulancevergoeding onder het Herstelkader loopt anders dan de individuele klachtbehandeling bij het Kifid.

Banken
ABN AMRO Bank, ING Bank, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers hebben het Herstelkader geaccepteerd. Rabobank heeft zich kort na de presentatie van het Herstelkader aangesloten. Deutsche Bank (DB) beraadt zich nog, al heeft DB zich eerder dit jaar wel aangesloten bij de onafhankelijk derivatencommissie.

Reageer op dit artikel