nieuws

Niet geadviseerde klant vangt bot met klacht over te hoge hypotheek

Financiële planning

Niet geadviseerde klant vangt bot met klacht over te hoge hypotheek

Een MoneYou-klant die bij klachteninstituut Kifid klaagde over zijn volgens hem te hoge en niet passende hypotheek, heeft ongelijk gekregen. MoneYou heeft de klant in de hypotheekofferte uitdrukkelijk gewezen op het feit dat er sprake was van een overschrijding van de CHF-verstrekkingsnormen. Wel betreurt de Geschillencommissie het dat MoneYou de klant niet heeft verteld waarom is besloten om tot overschrijding van de norm over te gaan.

Het gaat in de zaak om een klant die in 2008 een hypotheek van € 252.000 afsluit bij ABN Amro dochter MoneYou. De consument geeft in het inventarisatieformulier aan dat hij verwacht dat zijn maandinkomen ‘de komende tijd’ zal toenemen met € 800. In de offerte staat vervolgens dat de lening hoger is dan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) toestaat. “Dit kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw hypotheeklast. In bijzondere gevallen is het toegestaan om meer te verstrekken dan op basis van de maximale leencapaciteit mogelijk is. In uw geval zijn wij bereid u om bovengenoemde lening te verstrekken”, zo luidt de passage in de offerte. De klant tekent. Ook tekent hij ervoor dat door MoneYou niet is geadviseerd en verklaart hij dat de financier hem heeft gewezen op de overschrijding van de leennormen en dat hij de daaraan verbonden risico’s begrijpt en accepteert.

Betalingsachterstanden
In een intern document schrijft MoneYou dat is besloten om tot een overschrijding van de maximale leencapaciteit over te gaan omdat het inkomensperspectief van de aanvrager goed is waardoor de LTI ‘op termijn zeer acceptabel is’. Ook zijn er geen andere belangrijke risicofactoren aanwezig. Volgens de Gedragscode zou de klant slechts € 205.000 kunnen lenen.

In 2013 ontstaan betalingsachterstanden. De klant vindt dat MoneYou daar schuldig aan is. Hij stelt dat hij een hogere hypotheek heeft gekregen dan gelet op zijn financiële positie passend was. Ook zegt hij dat hij niet op de hoogte was van de GHF-normen en van het feit dat de maximale leencapaciteit was overschreden.

Informatieplicht
MoneYou zegt daarop dat de klant niet is geadviseerd en dat MoneYou aan haar informatieplicht heeft voldaan. “Het had op de weg van de klant gelegen om, indien hij niet bekend was met de eigenschappen en risico’s van de geldlening, zich bij te laten staan door een adviseur, nadere vragen aan ons te stellen dan wel de geldlening niet af te nemen.” Ook zegt de aanbieder dat de klant in de offerte is gewezen op de overschrijding van de GHF-norm en ervoor heeft getekend dat hij de risico’s begreep en accepteerde. Bovendien vindt MoneYou dat, gelet op de leeftijd van de klant, het redelijk was om te veronderstellen dat zijn financiële situatie in de toekomst eerder zou verbeteren, dan verslechteren. “Dat de financiële situatie van de klant na het verstrekken van de geldlening is verslechterd, is spijtig, maar kan MoneYou niet worden verweten.”

Oordeel
De Geschillencommissie geeft de ABN-Amro dochter gelijk. “Verwacht mag worden dat de klant de overeenkomst nauwkeurig leest en derhalve van de overschrijding heeft kennisgenomen.” Wel vindt de commissie dat MoneYou de klant had moeten informeren over de reden waarom is besloten om de leennormen te overschrijden. “Niet is gebleken dat Consument van deze motivering op de hoogte is gesteld.”

De Geschillencommissie vindt het verantwoord dat de aanbieder het gunstige inkomensperspectief van de klant mee heeft gewogen. “Dat de normoverschrijding niet onverantwoord was, wordt bevestigd door het feit dat de klant de eerste jaren zonder problemen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de geldlening heeft kunnen voldoen. Dat Consument vervolgens andere schulden is aangegaan, waardoor hij in financiële problemen is geraakt en uiteindelijk niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen, is een vervelende omstandigheid, maar is geen reden om te veronderstellen dat MoneYou enig verwijt kan worden gemaakt.”

Reageer op dit artikel