nieuws

‘Kifid zet toch een toon met woekerpolisuitspraak’

Financiële planning

‘Kifid zet toch een toon met woekerpolisuitspraak’

Een principiële status heeft de woekerpolisuitspraak van het Kifid niet, maar toch zet het klachteninstituut wel een toon, vindt claimexpert René Graafsma. Volgens hem legt het Kifid de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Graafsma vindt het opvallend dat er niet is gewacht op de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank in de zaak tussen Van Leeuwen en Nationale-Nederlanden, die door het Europees Hof inmiddels behandeld is. “Zwart-wit moeten we aannemen dat er geen directe gevolgen zijn voor andere zaken”, laat Graafsma in een reactie aan amweb weten over de zaak. “Toch wordt er wel een toon gezet. Ik kan mij niet aan het beeld onttrekken dat het Kifid signalen wil afgeven waarbij een steeds grotere verantwoordelijkheid van de consument wordt aangenomen.”

Tussenpersoon
Jeffrey Leichel van Stichting Odin benadrukt dat de uitspraak niet om de verzekeraar gaat, maar om de tussenpersoon. Een nuance die woekerpolisexpert Martin van Rossum op zijn site ook aanstipt. Het gaat volgens Leichel om het door de tussenpersoon gegeven advies. “Het Kifid stelt vast dat de tussenpersoon binnen haar mogelijkheden en kennis geen misleidend advies heeft gegeven. De uitspraak zie ik dan ook als een opsteker voor het intermediair.”

De echte woekerpolisdiscussie wordt niet gevoerd, zegt Leichel. Toch ziet Van Rossum net als Graafsma wel een toon. Hij schrijft: “Desalniettemin tekent zich een lijn af die er op neerkomt dat als de kosten duidelijk op het polisblad stonden vermeld, je hierover niet meer kunt klagen als die kosten een disproportionele uitwerking hebben op het beleggingsrendement.”

Deskundige bijstand
De consument kwam in een later stadium nog met nieuwe klachten, maar mocht deze in die fase van het hoger beroep niet meer inbrengen. Het brengt Leichel tot de conclusie dat professionele hulp ‘onontbeerlijk’ is in een Kifid-procedure. Dat vindt Van Rossum ook: “De moraal is voorlopig dat veel afhangt van de specificiteit van de klachtformulering, KiFiD-uitspraken worden toenemend gejuridiseerd, consument heeft het nakijken indien zonder deskundige bijstand.”

Eind van het jaar
Het Kifid laat bij monde van een woordvoerder weten dat de uitspraak inderdaad geen principiële status heeft en dus op zich staat. Maar omdat het onderwerp zo actueel is, wil het klachteninstituut de komende tijd al wel verschillende uitspraken naar buiten brengen. Op de achtergrond wordt gewerkt aan woekerpolisuitspraken die wel een principiële status hebben. De woordvoerder verwacht dat die uitspraken aan het eind van het jaar, november of december, naar buiten zullen komen.

Reageer op dit artikel