nieuws

Minister hint op verhoging tarieven Wft-examens

Branche 4610

Minister hint op verhoging tarieven Wft-examens

Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat onderzoeken of per 1 april 2019 de tarieven voor de Wft-examens omhoog moeten. Hij schrijft dat aan de Tweede Kamer in een begeleidende brief bij het rapport ‘Beleidsdoorlichting Financiële Markten’. Daarin wordt stopzetten van de subsidie aan het CDFD als een besparingsoptie geopperd. Het wegvallen daarvan moet worden opgevangen met hogere examenleges.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) krijgt jaarlijks ongeveer € 400.000 subsidie van het ministerie van Financiën. De overige kosten van de uitvoering van de Wft-examens worden gedekt door de inkomsten vanuit examenleges. Afschaffing van de subsidie is denkbaar, staat in de beleidsdoorlichting van de financiële markten.

20% besparen

Vast onderdeel van zo’n evaluatie is het opnemen van beleidsopties die leiden tot een besparing van 20%. Het stopzetten van de subsidie aan het CDFD is een van de mogelijkheden daarvoor. Dat kan echter pas op zijn vroegst per 1 april 2019. Tot die tijd liggen de legestarieven vast en de beleidsmakers zijn het erover eens dat het wegvallen van de subsidie moet worden opgevangen met meer inkomsten uit de examengelden. “Ik zal deze optie bezien wanneer de legestarieven opnieuw moeten worden vastgesteld”, schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Op dit moment kost het maken van een PE-examen € 67 aan leges. De prijzen gingen afgelopen april al fors omhoog.

Boete-inkomsten

In de beleidsdoorlichting wordt ook gesuggereerd dat hogere boete-inkomsten van de AFM en DNB de druk op de begroting kunnen verlichten. In de begroting over 2017 is € 2 miljoen aan AFM-boetes opgenomen. De DNB-boetes staan niet in de raming. Het rapport stelt al dat er weinig speelruimte is om meer boete-inkomsten op te nemen in de begroting. De wet moet daarvoor worden aangepast en bovendien is Nederland ook gebonden aan Europese afspraken over boetehoogtes. Hoekstra schrijft daarom weinig in deze optie te zien. “Gelet op het voorgaande is het kabinet niet voornemens om deze mogelijkheid nader te onderzoeken.”

Reageer op dit artikel