nieuws

Examen maken vanaf 2017 fors duurder, oude tarief niet kostendekkend

Branche 2043

Minister Dijsselbloem heeft het legestarief voor de eerste PE-periode (1 april 2017 tot 1 april 2019) verhoogd naar € 67. Het tarief lag op € 46. Maar dat was te laag en heeft geleid tot een tekort van bijna € 2 miljoen. Dat schrijft de minister van Financiën in antwoord op vragen uit een schriftelijk overleg.

Examen maken vanaf 2017 fors duurder, oude tarief niet kostendekkend

Het uitgangspunt voor de centrale examinering is dat de uitgaven moeten worden gedekt met de inkomsten uit de leges, aldus de minister. Tijdens de overgangsperiode (2014-2016) is dit met een tarief van € 46 onvoldoende het geval geweest hetgeen tot een tekort zal leiden van circa € 1,9 miljoen.

Tekort niet meegenomen
Dijsselbloem: “Het kostendekkend maken van het legestarief tijdens de overgangsperiode vond ik ongewenst omdat dit zou betekenen dat de omstandigheden voor examinandi niet gelijk zouden zijn gedurende de overgangsperiode. Omdat het kostendekkend maken van het stelsel zou leiden tot een verhoging van het legestarief naar € 80 heb ik besloten om het tekort van € 1,9 miljoen niet mee te nemen in de berekening van het nieuwe legestarief. Hierdoor hoeft het legestarief minder hard te stijgen om het stelsel in de toekomst kostendekkend te maken.”

Geen knelpunten verwacht
Voor de eerste PE-periode (1 april 2017 tot 1 april 2019) zal het legestarief voor initiële en PE-examens worden vastgesteld op € 67. Dat zijn de leges die erkende Wft-exameninstituten verschuldigd zijn voor het gebruik van de centrale examenbank.
De minister verwacht met deze verhoging van het legestarief geen knelpunten in de examinering. “Ten eerste omdat er concurrentie is op de markt van examenafname waardoor het legestarief vermoedelijk niet zal leiden tot onredelijk hoge examenprijzen van exameninstituten. Ten tweede omdat diplomahouders per PE-periode slechts één PE-examen per beroepskwalificatie hoeven af te leggen in plaats van één PE-examen voor elke module binnen een bepaalde beroepskwalificatie. Het totaal aantal af te leggen examens wordt hiermee beperkt.”

Reageer op dit artikel